Document

Dakloos in Leiden 2013

6 februari 2014 | 1 minuut lezen

De daklozenpopulatie wordt in 2013 geschat op 212 personen. In 2011 is de omvang geschat op 294 daklozen. Het verschil ussen 2013 en 2011 is net  niet significant. Daardoor is het niet mogelijk om uitsluitsel te geven over een daadwerkelijke afname van het aantal daklozen over de afgelopen twee jaar. Wel lijkt er sprake te zijn van een dalende trend. De daklozen in de dag/nachtopvang Nieuwe Energie komen voor 30% uit Leiden, 30% uit de regio Zuid-Holland Noord en 40% komt van buiten de regio. Dit is een verschuiving ten opzichte van 2011, toen nog de helft uit Leiden kwam en 20% van buiten de regio.

Voor vragen kunt u terecht bij Hanneke Tielen htielen@ggdhm.nl

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals