Blog

Kwartiermaker aan het woord: Ira

Foto Ira van Winden

In juni zijn we, mijn collega’s Hans, Maaike en ik, gestart als kwartiermaker bij Nu Niet Zwanger. Onze taak: het verzorgen van de uitrol van het programma in de regio’s. Inmiddels ben ik redelijk gewend aan mijn nieuwe rol en ben ik vooral erg blij met mijn nieuwe collega’s. Daarnaast voelt het goed dat ik al bekend was met het programma Nu Niet Zwanger, onder andere door mijn werk als aandachtsfunctionaris bij mijn vorige werkgever. Het geeft een mooie basis om verder te groeien en de regio’s te ondersteunen bij de implementatie.

Inmiddels zijn we met het landelijk team ook daadwerkelijk het land ingegaan. In de volgende zes regio’s (dan wel gemeentes) hebben de kwartiermakers eerste afspraken gemaakt om aan de slag te gaan: Heerlen, Maastricht, Breda, Groningen, Veenkoloniën, Winterswijk. Zwijndrecht heeft de start van het project uitgesteld naar 2019. Dit betekent dat we in Amsterdam wat eerder ondersteuning kunnen gaan bieden.

De kwartiermakers zoeken in overleg met de betrokken partijen naar de beste manier om maatwerk te leveren. Hierbij is het doel om balans te bereiken tussen de wensen plus mogelijkheden van de regio en de kernwaarden van het programma Nu Niet Zwanger. In iedere situatie komen vanzelfsprekend weer andere vraagstukken naar boven. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het projectteam.

Het inrichten van het projectteam per regio is een belangrijk onderdeel van de startfase. Ook als de kwartiermakers straks vertrekken, zullen de projectleden de verdere implementatie, uitbreiding en borging van het programma verder moeten waarmaken.  Het spreekt voor zich dat de samenstelling van dit team daarom van zowel de regio als van het landelijk team de nodige tijd en aandacht vergt; welke inzet is nodig, wat is er mogelijk, hoe vindt de selectie van de projectleden plaats, wanneer kan iemand starten, enzovoort.

Daarnaast rijst vaak de vraag welke gemeentes zich in beginsel wel of niet zouden moeten of willen aansluiten bij de regio. Het landelijk team adviseert hierbij om klein te beginnen, zaken goed neer te zetten en dan vanuit een goed ingericht team en een betrokken somatisch netwerk verdere uitbreiding mogelijk te maken. Een goede kwalitatieve inrichting komt de groei van het project uiteindelijk alleen ten goede, zoals we hebben gemerkt bij de inrichting in voorgaande gemeentes.

Maar natuurlijk doen we meer dan het land ingaan. Zo wordt in samenwerking met Rutgers hard gewerkt aan een mooi e-learning programma. De e-learning wordt vervolgens ingezet om de (nieuwe) aandachtsfunctionarissen, dus de mensen die daadwerkelijk de gespreksvoering met cliënten verrichten, op te leiden.

Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan een Nu Niet Zwanger website, en hebben we verschillende producten ontwikkeld om het programma Nu Niet Zwanger op te zetten en uit te voeren.  Zo doen we ons best om zowel inhoudelijk onze bijdrage te leveren, dus de implementatie in de regio’s, als de communicatie te optimaliseren.

Mocht je vragen hebben over ons project, onze activiteiten, aarzel dan niet en neem contact met ons op. We vinden het leuk om je te voorzien van meer informatie.

Trefwoorden: NNZ, Nu Niet Zwanger
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.