Blog

Kwartiermaker aan het woord: Maaike

Na een enthousiaste start, zijn we als projectteam Nu Niet Zwanger (NNZ) -Laura, Connie, Daniëlle, Hans, Ira en ik- nog steeds even druk en bevlogen met het uitrollen van NNZ. Het project heeft inmiddels een officiële start gekregen in Tilburg door minister De Jonge, die na een huisbezoek met Connie het project als een van de belangrijkste onderdelen in het Programma ‘Kansrijke Start’ bestempelde. Hij wil een versnelde uitrol, en ook nog eens met toegang voor alle gemeenten. Daarom loopt er een aanvullend subsidieverzoek bij VWS. Rutgers leverde onlangs de e-learning module op, waardoor, ook ik, een prachtige laagdrempelige tool heb om aandachtsfunctionarissen NNZ in ‘mijn regio’s’ op te leiden.

De tijd vliegt: nu ben ik al in de laatste fase van de ondersteuning als kwartiermaker in Groningen en de Veenkoloniën, terwijl ook Hans en Ira de laatste intensieve tijd in hun eerste regio’s ingaan. In de meeste gestarte regio’s is, na soms aanvankelijk gedoe, zowel een projectleider aangesteld als een inhoudelijk coördinator geworven. En super bijzonder: ik mocht getuige zijn van de eerste feestelijke ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst NNZ in de landelijke uitrol. Gemeente Groningen tekende in een spannende tijd, nèt voor de verkiezingen. En niet alleen de GGD tekende mee, ook WIJ Groningen en helemaal een unicum: Menzis. Menzis tekende niet alleen: Menzis draagt ook actief financieel bij!

Het ‘echte’ werk voor de regio’s, waar we het immers uiteindelijk allemaal voor doen, kan dan eindelijk starten: “het oppakken van casuïstiek”. We hebben nog een maand in januari om onze testcases te volgen. En dan spannend: dan gaan we door naar de volgende regio’s. Wie gaat de kar trekken in die regio? Zal het weer zoveel reizen zijn? Welke spellen zullen daar intern spelen? Zitten naast de professionals ook de geldschieters op ons te wachten?

Want enthousiast zijn de professionals: zij staan echt te trappelen om te beginnen: “Hier zat ik nu al zo lang op te wachten”, komen we overal in het veld tegen. En toch heeft iedere regio zeer andere wensen en mogelijkheden en levert verschillende hic-ups. Ondanks dat landelijk de bewindspersonen over elkaar heen tuimelen om te zeggen hoeveel geld ze uittrekken voor ‘Kansrijke Start’ en Onbedoelde Zwangerschappen, moeten de gemeenten nog steeds (mee)betalen voor de inhoudelijk coördinatoren, projectleiders en anticonceptie. Ten tijde van bezuinigingen en uitspraken dat er zoveel geld is, is dit niet altijd een makkelijke boodschap om te delen. Ook vallen we als kwartiermaker vaak -gratis, dat wel- in diepgelegen discussies tussen gemeenten en GGD-en, welke pas na een tijdje beginnen te dagen.

Presentaties en onze bevlogenheid bij nieuwe regio’s, helpen daar, mede, gemeenten over de drempel om geld toe te zeggen voor de uitrol van NNZ. Met de regio’s zoeken we gezamenlijk naar mogelijkheden binnen kleinere budgetten, bijvoorbeeld door klein te beginnen met het overtuigende vertrouwen dat NNZ dan vanzelf het vaker geziene “sneeuwbaleffect” laat zien. Wie weet geldt dit ook voor de zorgverzekeraars?! Naast al de discussies, werkt iedere betrokkene hard aan de inhoudelijke uitrol. Overal met een eigen lokale inkleuring. De ene regio wil eerst heel stevig de basis infrastructuur neerzetten, voordat de regio start met casuïstiek, de andere regio gebruikt de casuïstiek om NNZ voor zich te laten spreken en de infrastructuur voor elkaar te krijgen. Wij als NNZ-team staan ernaast, zijn present, sluiten aan, netwerken om de benodigde vertrouwensband op te bouwen en leveren maatwerk, zoals we ook aan de cliënt zouden doen. Never a dull moment!  

Trefwoorden: NNZ, Nu Niet Zwanger
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.