Dossier

Dossier

Artikelen Nu Niet Zwanger

In dit dossier staan artikelen over het programma Nu Niet Zwanger die in diverse media zijn verschenen.

- Artikel in het Jaarbericht van de Raad voor de Kinderbescherming editie 2017: Bewustwording door vertrouwen
https://magazines.kinderbescherming.nl/jaarbericht/2018/01/bescherming-ongeboren-kind

- Digitaal magazine met resultaten van congres 'Zorg om kwetsbaar ouderschap' georganiseerd door KNMG en gemeente Rotterdam, 4 april 2017
http://magazine-on-the-spot.nl/kwetsbaarouderschap/index.php.html

HomeThema's