Nieuwsbericht

Publicatie Dokters van de Wereld: barrières ongedocumenteerden in toegang tot anticonceptie en abortus

6 september 2019 | 1 minuut lezen

Dokters van de Wereld publiceerde in september 2018 Barrières voor ongedocumenteerden in toegang tot anticonceptie en abortus. Een notitie waarin zij de knelpunten beschrijven voor ongedocumenteerden in de toegang tot (seksuele en reproductieve) gezondheidszorg in Nederland.  Dokters van de Wereld constateert in hun spreekuurpraktijk in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam dat vrouwen zonder verblijfspapieren extra kwetsbaar zijn.

Anticonceptie en abortus kennen hoge financiële drempels

Ongedocumenteerde vrouwen kunnen geen zorgverzekering afsluiten en ervaren verschillende barrières in de toegang tot (seksuele en reproductieve) gezondheidszorg. Anticonceptie kent een te hoge financiële drempel en abortus –tenzij zij die zelf kunnen bekostigen- is vrijwel ontoegankelijk. Voor ongedocumenteerde vrouwen blijft keuzevrijheid in anticonceptie en abortus vaak beperkt tot wat zij zelf kunnen betalen.

Ontoereikende kennis seksuele gezondheid

Veel ongedocumenteerde vrouwen hebben onvoldoende kennis over hun eigen lichaam en zijn veelal niet bekend met moderne anticonceptiemethoden. Ook in Nederland worden zij onvoldoende bereikt met informatie over seksuele (en reproductieve) gezondheid.

Abortus onder ongedocumenteerde vrouwen hoog

Abortuscijfers onder ongedocumenteerde vrouwen in Nederland zijn hoog. In een kwalitatief onderzoek (Schoevers, 2010) onder 77 ongedocumenteerde vrouwen van 18 tot 44 jaar, gaf 37 procent aan ooit een abortus te hebben ondergaan. In deze groep werd een abortus ratio van 64.9/1000 gevonden, ter vergelijking met 8.6/1000 onder de algemene Nederlandse bevolking.

HomeThema'sProfessionals