Nieuwsbericht

Ontwikkelingen landelijk team Nu Niet Zwanger

3 juli 2018 | 1 minuut lezen

Team

Op 1 juni verdubbelde het landelijk team van Nu Niet Zwanger zich. Van een trio werd het een zestal en na een maand kan worden gesteld dat dit zestal erg goed op elkaar is ingespeeld. Door de verschillende achtergronden – en tegelijkertijd in een eerdere fase nauwe betrokkenheid bij het programma – blijkt dat dit team zeer complementair is aan elkaar. Drie plus drie is niet alleen getalsmatig zes, ook als team ontstond er direct een nieuwe eenheid.

Oriëntatie

De afgelopen maand stond voornamelijk in het teken van het versterken van de onderlinge samenhang. Niet alleen intern, maar met name met de partners in het veld. Er is veel gesproken met inhoudelijk coördinatoren en lokale beleidsmedewerkers die in verschillende regio’s met het programma werken. Waar liepen zij tegenaan? Welke ondersteuning zoeken zij landelijk en welke adviezen hebben zij voor nieuwe regio’s? Die ervaringen zijn zeer waardevol voor de verdere landelijke uitrol. Niet voor niets is er voor de vorm ‘learning by doing’ gekozen. Dat wat in het voordeel van een nieuwe regio kan werken, mag niet blijven liggen. Daarnaast is het veld verkend met betrekking tot de partners. Met externen als Rutgers en Stichting Presentie maar zeker ook intern, het directe achterland van GGD en ministerie. 

Start landelijke uitrol

Afgelopen maand heeft het team twee bijeenkomsten georganiseerd in Utrecht. De eerste op 18 juni voor de startende regio´s en de tweede op 28 juni voor de regio´s die nu nog niet starten maar wel geïnteresseerd zijn om het programma lokaal vorm te geven. Gemeenschappelijke deler: er is erg veel enthousiasme en ambitie om met het programma aan de slag te gaan. De urgentie en noodzaak wordt door veel professionals en beleidsmakers ervaren en gevoeld. De randvoorwaarden organiseren die nodig zijn voor een effectieve uitrol, blijkt soms nog wel een uitdaging. Daarom is het landelijk team steeds gezond kritisch naar de partners in het veld: ‘fijn dat u enthousiast bent voor het programma, maar bent u ook enthousiast voor wat u moet gaan doen?’ Als daar een expliciet ‘ja’ op wordt ontvangen kan Nu Niet Zwanger effectief van start. Is die ‘ja’ er nog niet? Dan helpt het landelijk team graag die ‘ja’ er te laten komen.

Contact en vragen

Voor vragen algemeen over het programma of specifiek voor uw regio bereikt u het landelijk team het snelst via mailadres: nnz@ggdghor.nl.

HomeThema's