Nieuwsoverzicht

Informatie over Suïcidepreventie 113

Supranet van 6 naar 16 regio's

184

Nieuwe wijk-GGD’ers aan de slag

9 gemeenten gaan aan de slag met de implementatie van een wijk-GGD’er. Zij krijgen hiervoor financiële middelen vanuit ZonMw en worden begeleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en...

258

Presentatie WvGGZ in vakgroep OGGz door Peter de Groot van VWS

Wet verplichte GGz vervanger voor BOPz

189
Organisatie: GGD GHOR Nederland (Organisatiebeheerder)
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: GGD GHOR Nederland
Functie: Senior adviseur