Nieuwsbericht

Hogeschool Inholland benoemt Dr. Berno van Meijel tot bijzonder hoogleraar GGZ verpleegkunde

13 oktober 2014 | 2 minuten lezen

Dr. Berno van Meijel, lector bij Inholland, is per 1 oktober door Inholland benoemd tot bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde bij het VU Medisch Centrum (afdeling Psychiatrie) te Amsterdam. De leerstoel is ingesteld om interventies te ontwikkelen en op effectiviteit te onderzoeken voor de beroepspraktijk van de GGZ-verpleegkundigen. Het onderzoek richt zich op bevordering van de kwaliteit van professionele praktijkvoering.

 

Bijzondere leerstoel
De leerstoel is ingesteld door Inholland. De leerstoel draagt bij aan de professionalisering van het GGZ-verpleegkundig handelen, de versterking van onderwijs en onderzoek en de verbinding met het werkveld. Ook de samenwerking met de Vrije Universiteit en het VU Medisch Centrum wordt bevorderd door het onderzoek te verbinden met aanpalende onderzoeksprogramma’s.

De vestiging van de bijzondere leerstoel is het resultaat van jarenlange intensieve samenwerking tussen Inholland, het VU Medisch Centrum en de Vrije Universiteit. De bijzondere leerstoel wordt ondersteund door de Parnassia Groep, een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de randstad, waar Van Meijel één dag in de week werkzaam is.

Professionalisering van de beroepspraktijk
Met de vestiging van de bijzondere leerstoel wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere academisering en professionalisering van de verpleegkundige discipline, de GGZ-verpleegkunde in het bijzonder. Het onderzoek zal plaatsvinden in de velden van de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie. Ten behoeve van deze velden wordt kennis ontwikkeld die bijdraagt aan het ontwerp van nieuwe, of de verbetering van bestaande interventies, die leiden tot een betere kwaliteit van de GGZ-verpleegkundige zorg.  Deze interventies worden vervolgens op hun effectiviteit getoetst binnen de verpleegkundige praktijk.

Praktijkgericht onderzoek in het onderwijs
Het onderzoek heeft een sterk praktijkgericht karakter, waarmee het bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van zowel de zorg als het onderwijs. Met name studenten van de opleidingen Verpleegkunde en de masters Advanced Nursing Practice en Physician Assistant zullen een rol gaan spelen in het onderzoek. Ook andere opleidingen uit het domein, waaronder de welzijnsopleidingen  kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek.

De Gezonde Samenleving

De instelling van een bijzondere leerstoel past binnen het profilerend thema ‘De Gezonde Samenleving’ van de hogeschool. Inholland focust in haar onderwijs en onderzoek op gedrag, gezondheid en leren voor een gezonde samenleving. De onderzoeksactiviteiten van lectoraat en leerstoel worden binnen de hogeschool ondergebracht bij de onderzoeksgroep ‘Gezondheid’ van het domein Gezondheid, Sport & Welzijn.

 

Over Van Meijel

Van Meijel (1960) is verpleegkundige en sociaal wetenschapper. Hij promoveerde aan de medische faculteit van de Universiteit Utrecht op het onderwerp ‘Relapse prevention in patients with schizophrenia’. In 2003 werd hij benoemd tot lector GGZ-verpleegkunde bij Inholland waar hij een onderzoeksprogramma opzette op het gebied van de GGZ-verpleegkunde.  

 

Voor meer informatie:

Berno.vanMeijel@Inholland.nl 06 - 2380 0349 lector en bijzonder hoogleraar GGZ-Verpleegkunde

Rita.vanderHem@Inholland.nl 06 - 2111 5579 clustermanager bachelor Verpleegkunde en masters Advanced Nursing Practice en Physician Assistant

HomeThema'sProfessionals