Nieuwsoverzicht

Nieuwe wijk-GGD’ers aan de slag

9 gemeenten gaan aan de slag met de implementatie van een wijk-GGD’er. Zij krijgen hiervoor financiële middelen vanuit ZonMw en worden begeleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en...

305

Presentatie WvGGZ in vakgroep OGGz door Peter de Groot van VWS

Wet verplichte GGz vervanger voor BOPz

241

CLEPH2018

CLEPH2018

211

Meer deskundigheid nodig voor complexe psychische problematiek in de wijk

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners willen meer professionals in de wijk die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische...

311

Subsidie-oproep: Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag

Vanaf 7 augustus kunt u weer subsidie aanvragen voor het doelmatig en doeltreffend organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven...

206