Nieuwsoverzicht

Hogeschool Inholland benoemt Dr. Berno van Meijel tot bijzonder hoogleraar GGZ verpleegkunde

Dr. Berno van Meijel, lector bij Inholland, is per 1 oktober door Inholland benoemd tot bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde bij het VU Medisch Centrum (afdeling Psychiatrie) te Amsterdam. De...

734

Subsidie beschikbaar voor nazorg ex-gedetineerden.

Tot 1 september is door gemeenten geld aan te vragen bij het ministerie van Justitie (DJI) voor de nazorg aan ex-gedetineerden. De nazorg moet bijdragen aan een succesvolle re-integratie van...

564

Trendcijfers Bopz o.b.v. Raad vd Rechtspraak 2003-2013 t.b.v. GGD-NL

De heer Jan Broer, epidemioloog bij GGD Groningen heeft deze trendcijfers Bopz verzameld.De cijfers zijn niet per gemeente of regio uitgewerkt, dat is erg veel werk en daar is geen opdracht voor.

1283

Oproep aanleveren praktijkvoorbeelden 'omgaan met privacy in bemoeizorg'

Momenteel wordt gewerkt aan een herziening van de handreiking 'omgaan met privacy in de bemoeizorg'. Dit juridische stuk wordt gepopulariseerd en aangevuld met praktijkvoorbeelden. We willen jullie vr

936

Film G4 USER

Op 17 oktober 2013 is op het Symposium OGGZ onderzoek in de praktijk de film G4 USER in premiere gegaan.

675

leuk filmpje van FO

Dit is een leuk filmpje, gemaakt door FO, gaat over effect van sport en bewegen op doelgroep in de opvang. http://www.youtube.com/watch?v=BHf844mrSzA&feature=youtu.be

604

Persbericht.

Labyrint~In Perspectief heeft een nieuwe website.

592

7e nieuwsbrief Landelijke Platform Woonoverlast

Beste partners in de aanpak van woonoverlast,  Dit is de 7e nieuwsbrief van ons Landelijke Platform Woonoverlast. Voor en door professionals van gemeenten, woningcorporaties, politie,...

944

Brochure Woonoverlast door psychisch kwetsbaren

Als psychisch kwetsbare mensen overlast veroorzaken, moeten gemeente, politie, OM, corporaties en zorg nauw samenwerken om passende zorg te regelen en de overlast te beëindigen. Een nieuwe...

696

Rapport Stoornis en delict van de Raad voor de Gezondheidszorg

GGD Nederland kan zich goed vinden in het RVZ rapport Stoornis en delict. In dit rapport wordt gepleit voor meer aandacht voor preventie en betere samenwerking binnen de keten van de GGZ voor delinquenten met psychische stoornissen.

1139
Miranda van Zoest