Document

Recidive bij meldpunten Zorg en Overlast

1 mei 2015 | 1 minuut lezen

Bij de Meldpunten Zorg en Overlast van GGD Hollands Midden en de Meldpunten Bezorgd van GGD Zuid-Holland West betreft ongeveer een derde van de gemelde zaken recidivisten. Deze zaken betreffen personen die reeds eerder zijn gemeld en waarvan het traject was afgesloten. In Hollands Midden is dit een bijna jaarlijks terugkerend percentage. Welke zaken steken achter deze recidive? Is daaruit lering te trekken voor wat betreft de aanpak door de Meldpunten of de vertegenwoordigers van de zorgpartijen die in de zorgnetwerken zitten? Deze vraag wordt gesteld door zorgpartners van de GGD in het Coördinatieteam in Gouda en de Stuurgroep Toeleiding naar zorg in Leiden. Vanuit de gemeente Zoetermeer stelt men de vragen: gaat het bij recidive om dezelfde melder en/of om dezelfde problematiek? Moeten we langer nazorg verlenen? Is een zogenaamd ‘waakvlamcontact’ een oplossing om recidive te voorkomen?

Helaas kunnen we met de uitgevoerde kwantitatieve analyse van de registratiegegevens weinig antwoorden geven op de vragen die door de opdrachtgevers zijn gesteld. Om recidive goed kunnen onderzoeken is het nodig dat de meldpunten die meedoen aan het onderzoek meldingen op dezelfde manier registreren en in hetzelfde systeem. Het is bovendien belangrijk dat het registratiesysteem zodanig is ingericht, dat er onderzoek mee gedaan kan worden. Hier zou al bij de aanschaf/het bouwen van het systeem rekening mee gehouden moeten worden. Bovendien zou deze manier van werken dan gedurende langere tijd stabiel moeten zijn, wat in dit onderzoek ook niet het geval was.

Waarschijnlijk zou in de huidige situatie een kwalitatief onderzoek meer sturingsinformatie opleveren, bijvoorbeeld door dossieronderzoek en gesprekken met de medewerker van het Meldpunt, de laatste hulpverlener en eventueel de cliënt.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals