Publicatie

Palliatieve zorg voor een dakloze; publicatie in NTVG artikel augustus 2015;

Nederland heeft ongeveer 25.000 daklozen. Ze hebben een substantieel slechtere gezondheid dan de algemene
bevolking, een langere periode van ziekten vóór hun overlijden en een sterk verminderde levensverwachting.
1,2 Bovendien is er vaak sprake van middelenmisbruik.1 Dit maakt palliatieve zorg voor deze
doelgroep uiterst complex. We evalueren de casus van een dakloze patiënt die palliatieve zorg behoefde, en
de keten van problemen die vervolgens ontstond voor hem, zijn naasten en de vele betrokken hulpverleners
en instanties. Dit brengt diverse lessen aan het licht.

Details

Geplaatst op: 25 augustus 2015
Geplaatst door:
Jaar van uitgave: 2015
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.