Nieuwsbericht

Interdisciplinaire themabijeenkomst Omgevingswet en GGD

27 november 2018 | 1 minuut lezen

Gezonde omgeving is van invloed op vele aspecten van leven en gezondheid en de Omgevingswet verruimt de beleidsmogelijkheden voor gemeenten. Maar of en hoe die ruimte ook benut wordt is dus aan de gemeente. De adviesfunctie van de GGD en de vaardigheid om te verbinden met andere partijen en andere belangen zijn daarbij van groot belang, evenals onderzoek, communicatie en gezondheidsbevordering. Er zijn in veel gemeenten GGD’en betrokken bij dit thema, samen met andere maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven. 

Tijdens de bijeenkomst komen voorbeelden aan bod en aan het slot spreekt Ton van der Wijst, plaatsvervangend Directeur Directie Economische Zaken, Sociaal-Economische Raad en betrokken bij totstandkoming en borging van het Energieakkoord. Hij zal ons inspireren en lessen meegeven over het borgen van afspraken om zo te komen tot krachtige samenwerking.

aanmelden kan : verenigingssecretariaat@ggdghor.nl

HomeThema'sProfessionals