Nieuwsbericht

Dossier Gezonde Leefomgeving biedt tips en inspiratie voor gemeenten en GGD!

11 juli 2017 | 1 minuut lezen

Dossier Gezonde Leefomgeving biedt tips en inspiratie voor GGD en gemeenten!

Hoe stimuleer je gezondheid en welzijn van inwoners vanuit een Gezonde Leefomgeving? De Omgevingswet biedt kansen hiervoor, maar dat is nog niet overal vanzelfsprekend. In het nieuwe dossier Gezonde Leefomgeving op Loketgezondleven.nl laat het RIVM Centrum Gezond Leven aan de hand van tips, instrumenten en voorbeelden zien welke rol gemeenten en partners hierin kunnen spelen. Het dossier is gemaakt voor beleidsmakers en professionals bij gemeenten en GGD’en die werkzaam zijn op het vlak van volksgezondheid en gezondheidsbevordering.

Gezonde leefomgeving is een belangrijke pijler in het lokale beleid rondom bijvoorbeeld  overgewicht, eenzaamheid en gezondheidsachterstanden. De Omgevingswet maakt het mogelijk om (gezondheids)beleid steviger te verankeren. Gemeenten kunnen hun eigen ambities bepalen voor een gezonde leefomgeving in een eigen omgevingsvisie en -plan. Als gezondheid daar expliciet in meegenomen wordt dan krijgt gezondheid ook op lokaal niveau aandacht bij het maken van keuzes. Maar hoe ga je als gemeente hiermee aan de slag?

Lokale voorbeelden
In het nieuwe dossier Gezonde Leefomgeving kunnen gemeenten en GGD’en inspiratie opdoen aan de hand van lokale voorbeelden. Hoe richt je de leefruimte zo in dat deze uitnodigt tot bewegen? Hoe betrek je bewoners bij de inrichting van een gezonde leefomgeving? Hoe kun je publieke gezondheid nog beter aan het fysieke domein verbinden? Daarnaast zijn uitgewerkte omgevingsvisies beschikbaar en verwijst het dossier naar relevante rapporten, instrumenten en relevante websites. Voor een beknopt overzicht van de belangrijkste punten om aan de slag te gaan met een gezonde leefomgeving is een factsheet beschikbaar. Het dossier wordt continu aangevuld met nieuwe voorbeelden en tips uit de praktijk.

Bekijk het dossier Gezonde Leefomgeving in de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

HomeThema'sProfessionals