Nieuwsbericht

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

6 april 2018 | 2 minuten lezen

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en veel gemeenten en provincies bereiden zich voor op dit nieuwe proces van integrale belangenafweging. In dit kader heeft de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid en de directie van GGD GHOR Nederland het document ‘Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgevingvastgesteld.

Naast het kernwaardendocument zijn ook aparte documenten (zie onderaan nieuwsbericht) opgesteld met daarin de context en verantwoording, uitwerkingen van principes en maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de kernwaarden en dienen als inspiratiebron. Het kernwaardendocument en de bijbehorende uitwerkingen bieden handvatten aan iedereen die betrokken is bij de inrichting van de leefomgeving en publieke gezondheid een warm hart toedraagt. De stukken zijn tevens bruikbaar bij het uitwerken van ander beleid met betrekking tot de leefomgeving en/of gezondheid.

Documenten in ontwikkeling

Het kernwaardendocument richt zich op een thema en beleidsgebied wat volop in ontwikkeling is. Er is daarom gekozen voor een ‘levend document’ wat tussentijds aangevuld, verbeterd en aangepast kan worden. Ook uw suggesties en praktijkvoorbeelden ter verbetering van dit levend document zijn welkom! Legt u daartoe contact met de werkgroep via postbus@ggdghor.nl of cgm@rivm.nl.

Juli 2018: toevoeging Praatplaten

Wat kan ik met deze praatplaten?

De praatplaten horen bij de Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving van GGD GHOR Nederland. Doel is het visueel ondersteunen van een discussie over gezonde leefomgeving: wat verstaan we eronder en hebben we daarover een gedeeld beeld? Het verhaal kan verteld worden door GGD medewerkers die werken op het thema ‘gezonde leefomgeving’, maar ook andere professionals die werken aan een gezonde leefomgeving kunnen de platen gebruiken.

Wat zie ik op de praatplaten gezonde leefomgeving?

De praatplaten tonen de ideale situatie voor een gezonde leefomgeving, waarin wordt voldaan aan  de Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving. De platen geven de samenhang tussen de Kernwaarden ruimtelijk weer. In de bollen staan de Kernwaarden benoemd.

Bij de inrichting van een gezonde leefomgeving zijn er veel meer specifieke maatregelen mogelijk die niet (nadrukkelijk) zijn gevisualiseerd maar waarvoor de praatplaten wel een haakje geven. Inspiratie voor maatregelen is te vinden in de achtergronddocumenten bij de Kernwaarden.

Waaruit bestaat de set?

De set bestaat uit vier praatplaten die verschillende ruimtelijke niveaus weergeven. Er is altijd een combinatie nodig van praatplaten op verschillende niveaus. Er is niet één plaat waarin alle kernwaarden te zien zijn.

  1. Regio: zowel stedelijke als dorpse omgeving, en de verbinding daartussen.
  2. Buurt 1: stedelijke omgeving met hoogbouw en station.
  3. Buurt 2: woonomgeving in dorp of buitenwijk van een stad.
  4. Woning(en).

Documenten in ontwikkeling

Het kernwaardendocument richt zich op een thema en beleidsgebied wat volop in ontwikkeling is. Er is daarom gekozen voor een ‘levend document’ wat tussentijds aangevuld, verbeterd en aangepast kan worden. Ook uw suggesties en praktijkvoorbeelden ter verbetering van dit levend document zijn welkom! Neem contact op met de werkgroep via postbus@ggdghor.nl of cgm@rivm.nl.

HomeThema's