Nieuwsoverzicht

Website Gezondeleefomgeving.nl

Al enige tijd werkt een aantal partijen (ministerie van IenW, RIVM, RWS, ADSMO en GGD GHOR Nederland) samen aan de website www.gezondeleefomgeving.nl, ook wel de Gids Gezonde Leefomgeving genoemd.

67

Omgevingsdienst, Veiligheidsdienst en GGD ZHZ versterken elkaar in uitvoering Omgevingswet

In ZHZ is verkend hoe de Omgevingsdienst, Veiligheidsdienst en GGD elkaar kunnen versterken in de uitvoering van de Omgevingswet. Lees over de bevindingen in https://samenvoorgezondmagazine.nl/#6

84

VNG leerreis Omgevingswet

Geeft u (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En bent u op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in uw...

114

Omgevingslab Fryslân en de bouwsteen gezondheid (voor Friese omgevingsvisies)

Gezondheid is in de Omgevingswet een expliciet doel voor omgevingsbeleid. Over de invulling ervan moeten keuzes worden gemaakt in visie- en planvorming.

127

Nieuw: Filmpje Gezonde Leefomgeving Hilversum

De Omgevingswet biedt kansen om te werken aan een gezonde en veilige leefomgeving.Hoe werken gemeente Hilversum en GGD Gooi en Vechtstreek hierin samen? Marije Drost, (Gemeente Hilversum) en Edith...

104

Natuurlijk (be)strijden wint Dragons´ Den 2018

Natuurlijk (be)strijden wint Dragons´ Den 2018 Natuurlijk (be)strijden, een initiatief van de gezamenlijke Brabantse GGD´en is winnaar van de Dragons´Den 2018 van GGD GHOR Nederland. Zij...

192

Kom jij ook naar de Dragons' Den Omgevingswet op 11 december?

Wie heeft het beste GGD GHOR idee voor de Omgevingswet? We weten het binnenkort...  Het programma is rond, de inzendingen zijn binnen en de DRAGONS zijn er klaar voor. Nu jij nog! Zet...

173

Interdisciplinaire themabijeenkomst Omgevingswet en GGD

Gezonde omgeving is van invloed op vele aspecten van leven en gezondheid en de Omgevingswet verruimt de beleidsmogelijkheden voor gemeenten. Maar of en hoe die ruimte ook benut wordt is dus aan de...

283

Dragons' Den 2018: Inrichting van de fysieke leefomgeving. Doe jij mee?

Een derde landelijke Dragons’ Den vindt plaats op dinsdag 11 december 2018, dit keer rondom het thema inrichting van de fysieke leefomgeving. Het beste idee om gezondheid te bevorderen binnen de...

388

Zienswijze PlanMER voor de NOVI

GGD GHOR Nederland heeft in samenwerking met de experts Gezondheid & Milieu bijgevoegde zienswijze ingediend op de Milieu Effect Rapportage voor de Nationale Omgevingsvisie. De Nationale...

318