Nieuwsoverzicht

'Praatplaten' beschikbaar bij document Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving

Er zijn nu ook speciale 'praatplaten' beschikbaar bij de kernwaarden gezonde leefomgeving. Handig als visuele ondersteuning in je gesprekken!

1507

"Wethouder voor ruimte en gezondheid"

DPG Annemieke van der Zijden was vorig jaar finalist bij de verkiezing meest invloedrijke personen in de publieke gezondheid. Donderdag 21 juni trapt zij het Landelijke Congres Openbare Ruimte af.

373

Adviesrapport 'de stad als gezonde habitat' van de Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur

Op 18 april heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur haar adviesrapport 'de stad als gezonde habitat' overhandigd aan de minister van BZK (Erik Jan van Kempen verving Minister Ollongren).

283

Nationale Omgevingsvisie: benader ruimtelijke ordening en gezondheid integraal

Benader ruimtelijke ordening en gezondheid integraal, om een goed en gezond woon- en leefklimaat op alle niveaus te realiseren.

349

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en veel gemeenten en provincies bereiden zich voor op dit nieuwe proces van integrale belangenafweging.

4026

Betrek gezondheid omwonenden bij beslissing over intensieve veehouderij

Er moet meer aandacht komen voor de gezondheid van omwonenden bij besluitvorming over agrarische bedrijvigheid.

423

Ontwikkeling document 'Van Normen naar Waarden'

Ruim 30 gebruikers en deskundigen hebben gehoor gegeven aan de oproep om feedback te geven op het document 'Van Normen naar Waarden'.

899

Van Normen naar Waarden – Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

De Vakgroep Milieu en Gezondheid heeft ‘Van normen naar waarden, kernwaarden voor een gezonde leefomgeving’ opgesteld.

1663

Dossier Gezonde Leefomgeving biedt tips en inspiratie voor gemeenten en GGD!

Dossier Gezonde Leefomgeving biedt tips en inspiratie voor GGD en gemeenten! Hoe stimuleer je gezondheid en welzijn van inwoners vanuit een Gezonde Leefomgeving? De Omgevingswet biedt kansen...

812

Ontwerpbesluiten Omgevingswet naar Raad van State

De Ministerraad heeft ingestemd met de ontwerpbesluiten Omgevingswet.

326