Nieuwsoverzicht

Aan de slag – roomtaart voor Rotterdam!

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft een Aandeslagroomtaart gewonnen. Het landelijk Programma ‘Aan de slag met de omgevingswet!’ reikte deze uit. Het is blij met de toevoeging van het thema...

626

Ideeën voor pilots in april indienen

Pilota/ ideeën kunnen worden ingediend over innovaties en ketensamenwerking over de Omgevingswet. Een schets van het idee is voldoende.

387

Nieuw: Gezondheidswijzer brengt gezondheid wijk in kaart

De Gelderse GGD’en ontwikkelden de Gelderse Gezondheidswijzer. Deze quickscan brengt de gezondheid van een wijk in kaart en is genomineerd voor de Eenvoudig Beter Trofee. Stem jij 'm naar de prijs?

609

Reactie GGD GHOR NL invoeringswet Omgevingswet

Bijgevoegd de reactie die GGD GHOR NL, mede namens de GGD’en en GHOR bureaus, heeft ingezonden op de internetconsultatie van de invoeringswet Omgevingswet.

495

Hugo Backx spreekt op Future Green City 2016 over gezondheid in omgevingsvisies en -plannen

Tijdens Future Green City 2016 spreekt GGD GHOR Nederland directeur Hugo Backx over gezondheid in omgevingsvisies en -plannen.

475

Dossier Databuffet Regionale Gezondheids Informatie toont het nieuws over implementatie databuffet

OP GGDDGHOR Nederland wordt gewerkt aan de realisatie van een Landelijk Databuffet met data voor professionals. DeThemapagina Regionale Gezondheidsinformatie bundelt de info voor Onderzoekers.

2049

Intensieve veehouderij en geurhinder

Mensen die in de buurt van intensieve veehouderijbedrijven wonen, kunnen gezondheidsklachten ervaren vanwege geuroverlast.

691

Reactie GGD GHOR NL AMvB Omgevingswet

De reactie GGD GHOR Nederland op de AMvB's, met een samenvatting van de hoofdpunten in een aanbiedingsbrief

636

Symposium 'De AMvB's Omgevingswet: Gevolgen voor gebiedsontwikkeling'

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft organiseert donderdag 29 september samen met advocatenkantoor Stibbe een middagsymposium over de AMvB's van de Omgevingswet.

643

Advies Gezondheidsraad: terugdringen ziekte door omgeving vraagt striktere normen Omgevingswet

Om ziektelast veroorzaakt door milieufactoren verder terug te dringen, is het nodig om in de regelgeving striktere normen op te nemen, die gebaseerd zijn op gezondheidskundige advieswaarden....

668