Nieuwsoverzicht

Toolkit psychosociale hulp na aanslagen online

Wat is de impact van een aanslag en wat betekent dat voor de organisatie van psychosociale hulp? Na Utrecht is deze vraag in Nederland actueler dan ooit. 

134

Opgeschaalde acute zorg bij rampen en crises

Wat is de zorgcapaciteit bij rampen en crisis in Twente? Met dit vraagstuk is de expertgroep Crisisbeheersing en OTO aan de slag gegaan.

619

Inventariserend onderzoek opvangcapaciteit bij opgeschaalde spoedzorg

GGD GHOR Nederland doet momenteel via de GHOR-bureaus een inventariserend onderzoek naar knelpunten bij opvangcapaciteit bij opgeschaalde spoedzorg. Met deze inventarisatie hopen we een actueel...

809

GGD Handreiking psychosociale hulp bij rampen en crises nu beschikbaar

Voortbouwend op de Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociale hulp bij rampen en crises, ontwikkelde Impact een Handreiking PSH speciaal voor GGD’en met concrete tools en checklists.

1266

Symposium crisisbeheersing in het onderwijs

Op 5 maart 2015 wordt er door het COT Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, OinO en SVDC een symposium in Tilburg georganiseerd over crisisbeheersing in het onderwijs.

In bijlage leest u m

797

Handreiking samenwerking GGD-GHOR bij infectieziektebestrijding

GGD en GHOR werken samen bij grootschalige infectieziektebestrijding. In het verleden ging dat niet altijd soepel. GGD en GHOR wisten vaak niet goed wat ze van elkaar konden verwachten en hoe hun...

3483

Uitnodiging Symposium RIVM PSH

Geachte heer, mevrouw, Graag willen wij u van harte uitnodigen om deel te nemen aan het middagsymposium in het kader van de presentatie van de Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp...

2802
Wytske Verschoor

Data PSH Kenniskring 2014 - RIVM

We geven graag de data door van de 3 Kenniskring-bijeenkomsten PSH in 2014, zodat u ze alvast in uw agenda kunt zetten! Zoals u ongetwijfeld al heeft vernomen, komt er in plaats van de eerste...

3127
Wytske Verschoor

Vraag vanuit GGD Den Haag - bijeenkomst opgeschaalde zorg

Samen met een collega van de GHOR ga ik een bijeenkomst organiseren voor de GGD crisisteamleden en GHOR medewerkers die betrokken zijn bij het proces opgeschaalde zorg. Ik ben benieuwd of er op...

2082
Wytske Verschoor

Richtlijn en modelconvenant PSH

Modelconvenant en richtlijn PSH Al enige tijd wordt er gewerkt aan het modelconvenant PSH en de nieuwe richtlijn PSH. Hoogste tijd voor een update! Thérèse Claassen heeft in opdracht van...

2655
Wytske Verschoor