Nieuwsbericht

Inventariserend onderzoek opvangcapaciteit bij opgeschaalde spoedzorg

19 augustus 2015 | 1 minuut lezen

GGD GHOR Nederland doet momenteel via de GHOR-bureaus een inventariserend onderzoek naar knelpunten bij opvangcapaciteit bij opgeschaalde spoedzorg. Met deze inventarisatie hopen we een actueel beeld te krijgen van de stand van zaken in de regio’s wat betreft de opvangcapaciteit bij opgeschaalde zorg.

GGD GHOR Nederland heeft diverse signalen opgevangen over knelpunten bij opvangcapaciteit in de spoedzorg. Ook gezien de regioplannen bij zorgverzekeraars (naar aanleiding van de landelijk ‘Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg’ van Zorgverzekeraars Nederland in 2013) kunnen toekomstige ontwikkelingen gevolgen hebben voor de opgeschaalde spoedzorg (bij grootschalige incidenten en rampen). GGD GHOR Nederland wil via de GHOR-bureaus in kaart brengen in hoeverre de opvangcapaciteit bij opgeschaalde spoedzorg op de agenda staat in de regio’s en welke knelpunten er bestaan of worden verwacht.

Met deze inventarisatie hopen we een actueel beeld te krijgen van de stand van zaken in de regio’s wat betreft de opvangcapaciteit bij opgeschaalde zorg. Eventuele knelpunten die in meerdere regio’s spelen kunnen op grotere schaal worden opgepakt. De bevindingen zullen worden verwerkt in een notitie die basis vormt voor gesprekken met o.a. VWS, VenJ, zorgverzekeraars, LNAZ en AZN.

Alle GHOR-hoofden hebben een uitnodiging ontvangen om de digitale vragenlijst in te vullen. De resultaten zullen binnenkort via GGD GHOR Kennisnet worden gedeeld.

HomeThema'sProfessionals