Nieuwsbericht

Feedback op uw PSH?

(onbekend)
6 december 2012 | 1 minuut lezen

Wij zoeken deelnemers voor het testen van de vragenlijst 'Ervaringen met hulpverlening na schokkende gebeurtenissen'
 

Waarom een vragenlijst?

Gericht verbeteren van de kwaliteit van nazorg bij rampen en crises vraagt om inzicht in de kwaliteit van het zorgaanbod vanuit het perspectief van getroffenen. Een belangrijk probleem is dat er nog geen instrument bestaat om dit te meten. In samenspraak met getroffenen en andere belanghebbende partijen ontwikkelen wij zo’n meetinstrument.

 

Wat vragen wij?

We hebben een testversie van de vragenlijst, die we willen verspreiden onder groepen getroffenen van diverse schokkende gebeurtenissen. Dat geeft ons meer inzicht in de sterke en zwakke punten van de vragenlijst, zodat we hem verder kunnen verbeteren. U kunt ons hiermee helpen, bijvoorbeeld als uw organisatie na een incident (mail)adressen van getroffenen bewaard heeft.

 

Wat bieden wij?

Om een lerende organisatie te kunnen zijn is het belangrijk dat u weet wat het resultaat is van de inspanningen van uw organisatie. Als u besluit de vragenlijst uit te zetten onder getroffenen, bieden de resultaten aangrijpingspunten om de kwaliteit van de geboden nazorg te evalueren, zodat die zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften van getroffenen. Bovendien levert u een waardevolle bijdrage aan de doorontwikkeling van het instrument.

 

Hoe willen wij getroffenen benaderen?

De benadering van getroffenen zal uiterst zorgvuldig gebeuren. De precieze aanpak overleggen we met uw organisatie, maar uitgangspunt is dat de privacy van getroffenen gerespecteerd wordt en het invullen van de vragenlijst anoniem is. Er is zowel een papieren versie als een versie die online ingevuld kan worden.

 

Belangstelling?

Voor meer informatie kunt u de factsheet downloaden en contact opnemen met Jorien Holsappel, jholsappel@ggd.amsterdam.nl of Tina Dorn (7 t/m 14 december), tdorn@ggd.amsterdam.nl (020-555 5056).

HomeThema'sProfessionals