Nieuwsoverzicht

Terugblik regiobijeenkomsten ihkv 'samenwerking GGD-GHOR bij IZB'

In de bijlage tref je een korte terugblik van de regiobijeenkomsten ihkv 'samenwerking GGD-GHOR bij IZB'

1721
Wytske Verschoor

Rampmeester.nu op 20 nov

Het Netwerk Acute Zorg Zwolle organiseert op woensdag 20 november 2013 Rampmeester.nu met als onderwerp: het crisisplan. Dagvoorzitter is Marco Zannoni, directeur COT Instituut voor Veiligheids-...

1570
Wytske Verschoor

Resultaten inventarisatie GROP 2013

In de bijlage tref je de resultaten van de 'inventarisatie GROP' die afgelopen zomer is uitgezet. De inventarisatie vond voor de 4e keer plaats en is dit jaar door alle GGD'en ingevuld! Eén ieder...

1576
Wytske Verschoor

7 nov: seminar 'psychosociale hulpverlening en geestelijke verzorging bij incidenten, rampen en crisissituaties'

Op donderdagmiddag 7 november wordt op een 'passende locatie' in Harderwijk een seminar georganiseerd over psychosociale hulpverlening en geestelijke verzorging bij incidenten, rampen en...

1835
Wytske Verschoor

Bevindingen getroffenen Poldercrash

Tijdens het mini-sympsoium ‘Psychosociale hulp na een schokkende gebeurtenis’  op 15 mei, georganiseerd door VR Kennemerland en Stichting Impact, is oa stilgestaan bij de Poldercrash en de...

1669
Wytske Verschoor

Korte terugkoppeling eerste regiobijeenkomsten Handreiking samenwerking GGD – GHOR

Korte terugkoppeling eerste regiobijeenkomsten Handreiking samenwerking GGD – GHOR In het kader van het project WPGII is er, samen met een werkgroep, gewerkt aan een ‘handreiking...

2215
Wytske Verschoor

Feedback op uw PSH?

Stichting Impact en de GGD Amsterdam en ontwikkelen een vragenlijst die de kwaliteit van psychosociale hulpverlening na schokkende gebeurtenissen meet vanuit het perspectief van getroffenen. In het kader van dit project zijn wij op zoek naar een groep me

965
(onbekend)

Landelijke bijeenkomst over Wpg: 'Gezondheid dichtbij'

Op 10 oktober organiseert het ministerie van VWS in samenwerking met de VNG een landelijke bijeenkomst over de gewijzigde Wet publieke gezondheid (Wpg) en de nota 'Gezondheid dichtbij'. Wat...

1109

Nieuwe e-learning Basismodule crisisbeheersing

De veiligheidsregio's Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Twente hebben een e-learning Basismodule Crisisbeheersing ontwikkeld. De regio's hebben aan de Academie voor Crisisbeheersing gevraagd...

1247

Expertmeeting 'Evalueren en leren van Moerdijk'

Op woensdagmiddag 21 september 2011 organiseren het NIFV, de NVBR en het Veiligheidsberaad de expertmeeting 'Evalueren en leren van Moerdijk'. Het doel van de bijeenkomst is om de opgedane...

1035