Document

Handreiking afspraken openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises

21 december 2012 | 1 minuut lezen

Bij verschillende grote incidenten bleek het in het verleden lastig om goede informatie te krijgen over de slachtoffers. Dat belemmerde onder andere de verwanteninformatie en de nazorg. De directeur publieke gezondheid is als schakel tussen het openbaar bestuur en de zorgverleners verantwoordelijk voor de informatie over gewonden.

In 2012 is onder voorzitterschap van het ministerie van VWS een handreiking opgesteld voor het maken van afspraken tussen de DPG en de ziekenhuizen. Andere betrokken partijen zijn de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Veiligheidsberaad, GHOR Nederland en GGD Nederland.

Het streven is dat de afspraken tussen DPG's en de raden van bestuur van de ziekenhuizen in het eerste half jaar van 2013 worden gemaakt.

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals