Nieuwsbericht

Actieprogramma Werken in de Zorg van start

1 november 2018 | 2 minuten lezen

Op 1 november start de landelijke campagne ‘Ik Zorg’. In de zorgsector werken al 1,2 miljoen mensen. Maar als we niks doen, dreigt er een ernstig personeelstekort. Daarom start de campagne ‘Ik Zorg’, die laat zien wat de carrièremogelijkheden zijn in het brede werkveld van de zorg. Onder het motto ‘Ik Zorg’ vertellen meer dan 600 mensen die nu al werkzaam zijn in de zorg en welzijn met trots en enthousiasme over hun werk. Zij laten Nederland zien, voelen en ervaren hoe divers, breed en betekenisvol het werk is.

Iedereen is ambassadeur

Het mooie van de publiekscampagne is dat alle zorgorganisaties én zorgmedewerkers ambassadeurs zijn van de campagne. Met trots en enthousiasme vertellen medewerkers over hun werk in de zorg en welzijn, en hoe rijk werken in de zorg is. Zo zullen wij ook collega’s van GGD Amsterdam, GGD Zeeland en GGD Hart voor Brabant terugzien in de uitingen. De publiekscampagne moet de vijver ‘Werken in de zorg’ groter en dieper maken. Dat wil zeggen: mensen die in de zorg willen werken en (nog) geen passende vacature kunnen invullen, binnenhalen of behouden door hen andere kansen en mogelijkheden aan te bieden binnen de zorg.

Rol van Regioplus

De toeleiding van mensen gebeurt op regionaal niveau. Hierbij worden 14 regiocontactpunten met een regiocoördinator ingesteld die zijn aangehaakt bij de 14 regionale werkgeversorganisatie. Deze regiocoördinatoren zijn te vinden via Regioplus.nl. Het is voor de GGD’en zaak deze regiopunten en coördinatoren goed te voeden met wat er mogelijk is bij de GGD’en en hier warm contact mee te onderhouden. De regiocoördinator weet via de arbeidspartners (waaronder dus de GGD’en) wat de mogelijkheden zijn binnen zijn/haar arbeidsregio en verwijst geïnteresseerden naar mogelijk geschikte partijen. Ook kunnen arbeidspartners ideeën en initiatieven aandragen bij de regiopunten.

Inrichting binnen de eigen GGD

Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de campagne biedt, is het advies de volgende zaken goed in te richten binnen de eigen GGD:

  1. Benoem binnen de eigen organisatie een contactpersoon voor het contact met de regiocoördinator en met belangstellenden
  2. Zorg dat mensen met vragen over vacatures, opleidingen en stages bij de juiste persoon terecht komen binnen de GGD
  3. Onderhoud warm contact met de Regiocoördinator

    De campagne zal vanaf week 45 te zien zijn op TV, bioscoop, abri’s, radio, social en een speciaal ingerichte website www.ontdekdezorg.nl. De campagne loopt in principe de hele kabinetsperiode, nog zo’n 3,5 jaar. Alle communicatieadviseurs ontvangen de toolkit communicatie met hierin logo’s en beeldmateriaal, om de campagne op de eigen kanalen verder te brengen.

Actieprogramma Werken in de Zorg

De campagne is een uitwerking van het Actieprogramma Werken in de Zorg (actielijn 1: meer kiezen voor de zorg) en het ministerie van VWS werkte samen met organisaties in de sector zorg & welzijn. GGD GHOR Nederland is één van de partners

HomeThema'sProfessionals