Nieuwsbericht

Capaciteitsplan 2013 aangeboden

28 oktober 2013 | 1 minuut lezen

Het Capaciteitsorgaan heeft op 21 oktober 2013 het Capaciteitsplan 2013 aan de minister van VWS aangeboden. Over de vraag hoeveel personen opgeleid moeten worden, heeft het Capaciteitsorgaan verschillende onderzoeken laten doen en adviezen ingewonnen bij experts uit het veld. Hieronder worden de deelrapporten van het advies besproken.

Het Capaciteitsorgaan adviseert de minister om de instroom in de vervolgopleidingen tot medisch specialist (deelrapport 1) te verminderen ten opzichte van 2010. Een instroom tussen 1.015 en 1.206 wordt toereikend geacht om de toekomstige zorgvraag adequaat te beantwoorden. De instroom in de medische vervolgopleiding tot huisarts (deelrapport 2), sociaal geneeskundige (deelrapport 4), specialist ouderengeneeskunde (deelrapport 5) en arts verstandelijke gehandicapten (deelrapport 6) verandert ten opzichte van 2010 veel minder. De jaarlijkse instroom in de initiƫle opleiding tot basisarts kan als gevolg van de daling van de geadviseerde instroom in de medische vervolgopleidingen worden verlaagd naar 2.700. Het Capaciteitsorgaan adviseert ook over opleidingen in de eerstelijns mondzorg (deelrapport 3). Binnen de geestelijke gezondheid worden voor vijf BIG-geregistreerde beroepen (deelrapport 7) voor het eerst instroomadviezen gegeven.

HomeThema'sProfessionals