Nieuwsbericht

Signaleren verhoogd valrisico door eerstelijns zorgverleners

27 september 2011 | 1 minuut lezen

De Valanalyse 65+: Valrisicotest en analysemethode voor de eerstelijnszorgverleners is klaar voor gebruik.

Na de ontwikkeling en uitgebreide pretest is de Valanalyse nu klaar om in gebruik genomen te worden. De Valanalyse is te verkrijgen via www.veiligheid.nl/valanalyse

Voorkom onnodig leed bij 65+
In Nederland valt iedere zeven minuten een 65+er dusdanig dat behandeling op de Spoedeisende hulp van een ziekenhuis noodzakelijk is. Veel van deze valpartijen zijn te voorkomen. Eerstelijnszorgverleners spelen daarbij een belangrijke rol. Door het tijdig signaleren van een verhoogd valrisico én het geven van een passend advies, kan de kans op een val drastisch verkleind worden.
Consument en Veiligheid heeft hiervoor de Valanalyse* ontwikkeld. De Valanalyse bestaat uit een snelle Valrisicotest en een complete Valanalyse.

Een snelle theoretisch onderbouwde test
Met de Valrisicotest kunt u binnen één minuut (middels drie simpele vragen) achterhalen of iemand een verhoogd valrisico heeft. Wanneer uit de Valrisiotest een verhoogd valrisico blijkt, kunt u vervolgens een uitgebreide Valanalyse maken.

Een gedegen Valanalyse
De Valanalyse geeft inzicht in de factoren die zorgen voor het verhoogde valrisico bij de patiënt. Er zijn verschillende factoren die de kans op een val verhogen, zoals; problemen met mobiliteit, angst om te vallen, visusproblemen, medicijngebruik en duizeligheid. Met de Valanalyse worden alle factoren die risicoverhogend kunnen werken één voor één doorgenomen en getest. En met de simpele en praktische adviezen in deze analyse, geeft u uw patiënt direct advies op maat. Of kunt u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Workshop Valanalyse
De Valanalyse kunt u afnemen zonder dat u daar een training of handleiding voor nodig heeft. Mocht u behoefte hebben aan praktische tips over hoe u de Valanalyse binnen uw werkzaamheden toe kunt passen, dan kunt u deelnemen aan een workshop. Tijdens deze workshop krijgt u ideeën aangereikt over hoe u met mogelijke knelpunten kan omgaan zoals bijvoorbeeld te kort aan tijd en financiering. Daarnaast is er voldoende ruimte om met collega's uit het land ervaringen uit te wisselen.
Voor meer informatie over de workshop en aanmelding kunt u terecht op de website www.veiligheid.nl/valanalyse

*De Valanalyse is een product van Consument en Veiligheid. Dit product is ontwikkeld i.s.m. inhoudelijke experts, praktijkondersteuners, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners.

Lees ook het artikel 'Laagdrempelige test om valrisico 65+ers te verminderen' in het oktobernummer (editie 8) van De Eerstelijns, zie www.de-eerstelijns.nl

HomeThema'sProfessionals