Nieuwsbericht

Voor programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (FNO) per 1 febr twee extra calls uitgeschreven

19 januari 2017 | 1 minuut lezen

Vooraankondiging 2 Calls Meer Veerkracht, Langer Thuis
Voor het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO worden per 1 februari 2017 twee extra calls uitgeschreven: één call voor projecten gericht op migranten ouderen en één call voor projecten gericht op ouderen die in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden wonen.

Programma Meer Veerkracht, Langer Thuis verlengd
Meer Veerkracht, Langer Thuis is een programma van FNO, dat projecten ondersteunt voor zelfstandig wonende, alleenstaande ouderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het programma is gericht op bewegen en meedoen, met als doel deze ouderen in staat te stellen op een prettige manier langer zelfstandig en vitaler thuis te wonen. Het programma duurde oorspronkelijk 3 jaar (2015 tot 2017) met vijf calls voor projecten. Daaruit zijn ruim 90 projecten gehonoreerd. Oudere migranten en ouderen woonachtig in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden zijn echter ondervertegenwoordigd in het bereik van de projecten. Daarom verlengen we het programma met een jaar (tot en met 2018) en stellen we in totaal 2,2 miljoen beschikbaar voor projecten die zich richten op één van deze twee groepen ouderen.

Waar moet een project aan voldoen?
De projecten moeten op een directe manier gericht zijn op het aanzetten tot meer sociaal contact en meer sociale participatie en/of meer bewegen en vergroten van mobiliteit. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 150.000. De looptijd van een project kan liggen tussen 1 juli 2017 en 1 november 2018. Onze voorkeur gaat uit naar projecten waarbij (bestaande) aanpakken op meerdere plekken worden uitgerold of getoetst. Voorop staat dat de ouderen zelf bij de opzet en uitvoering van de projecten betrokken zijn.

Meer informatie
De callteksten met nadere criteria zijn via deze link te downloaden.
Of neemt u (vanaf 3 januari) contact:
programmaleider: Ineke Jonker, 06-12955079 of ineke_jonker@fondsnutsohra.nl of programmasecretaris: Hanneke Marcelis-Evers, 06 826 890 22 of hanneke_marcelis@fondsnutsohra.nl.

HomeThema'sProfessionals