Document

factsheet aanhaken bij ouderengezondheidszorg

Miranda van Zoest
8 juni 2012 | 1 minuut lezen

Volgens de beleidscyclus zijn de meeste gemeenten momenteel bezig met het schrijven van hun nota lokaal gezondheidsbeleid. Het grote verschil met voorgaande jaren is dat aan deze nota een nieuw hoofdstuk moet worden toegevoegd: ouderengezondheidsbeleid. Met de komst van artikel 5a in de Wet Publieke Gezondheid ligt de verantwoordelijkheid voor preventieve gezondheidszorg aan ouderen bij gemeenten. De taakomschrijving van VWS laat gemeenten veel gelegenheid om zelf het beleid te bepalen, dit biedt GGD’en ruimte om gemeenten daarbij te ondersteunen. Welke rol pakt de GGD in de invulling en ontwikkeling van dit hoofdstuk?
Lees verder in de factsheet 'Reminder: Aanhaken bij ouderengezondheidszorg'

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals