Document

Wat beweegt u? Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van levensgebeurtenissen tijdens de ouderdom op het beweeggedrag van senioren uit Alphen aan den Rijn en Oegstgeest

28 februari 2013 | 1 minuut lezen

Waarom stopt de ene senior van 65 jaar met bewegen na een relatief kleine lichamelijke klacht en is de andere senior van 75 na verschillende ziektes nog steeds volop lichamelijk actief?

In samenwerking met het LUMC en de Universiteit Leiden heeft de GGD Hollands Midden kwalitatief onderzoek gedaan over senioren en beweging. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden en de gemeente Oegstgeest en valt binnen het kader van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland.

In zogenaamde “life-history” interviews met 17 senioren hebben we gevraagd welke rol beweging heeft gehad in de verschillende fases van hun leven, hoe beweging verandert als men ouder wordt en wat daarbij een rol speelt.

Hier is onder andere uitgekomen dat de keuze om wel, niet of minder te bewegen maar deels een bewuste keuze is. Op basis van onder andere het bewegen in eerdere levensfases (‘beweegkapitaal’) en de motivatie om te bewegen kunnen senioren in vier typen bewegers ingedeeld worden. Het gaat om de volgende beweegtypologieën: “het is wel prima zo, ik hoef niet zo veel te bewegen”, “ik heb beweging nodig om fit en gezond te blijven”, “ik moet bewegen, want ik ben altijd actief geweest” en “ik kan niet bewegen vanwege allerlei barrières”.  Per typologie hebben senioren andere wensen en behoeftes wat betreft beweging en noemen deels ook andere belemmeringen om actief te kunnen zijn. Belangrijke belemmeringen zijn onder andere: gebrek aan stimulans van partner of vrienden, zich onveilig voelen, bang zijn voor blessures of ongevallen, gebrek aan een passend beweegaanbod en een negatief beeld van het beweegaanbod voor senioren. 

Deze resultaten lijken erop te wijzen dat lichamelijke activiteit van alle verschillende soorten senioren verhoogd zou kunnen worden, wanneer het beweegaanbod meer aansluit bij de specifieke achtergronden en bij de  betekenis van bewegen in hun leven en toekomstperspectieven.  

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals