Document

hervorming langdurige zorg - plannen van Staatssecretaris Van Rijn

13 mei 2013 | 1 minuut lezen

De plannen uit het regeerakkoord voor de decentralisatie van een aantal taken uit de AWBZ worden in de brief en de bijbehorende notitie uitgewerkt.

Per 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers, zodat die kunnen participeren. Deze ondersteuning is voor verschillende doelen beschikbaar, zoals verzorging, begeleiding en participatie. Er blijft meer budget beschikbaar dan eerder voorzien, zodat gemeenten op maat huishoudelijke ondersteuning kunnen bieden: 60% (€530 mln extra) in plaats van 25% van het budget en er komt een recht op het persoonsgebonden budget, onder stringente voorwaarden en fraudebestendig. Er wordt €50 miljoen uitgetrokken om sociale wijkteams in te richten en cliëntondersteuning blijft bestaan, zodat een cliënt zich kan laten bijstaan bij de aanvraag. De AWBZ-middelen hiervoor worden overgeheveld naar gemeenten (MEE).

Ook in de taken van de zorgverzekeraars zullen een aantal zaken veranderen. Voor het overige blijft een kern-AWBZ bestaan.

4 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals