Ouderengezondheidszorg

Informatie over ontwikkelingen rondom de ouderengezondheidszorg.

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Evaluatierapport actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe

Evaluatie van het project 'Actieve en gezonde leefstijl senioren' waar de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Hattem met cofinanciering van de provincie Gelderland sinds 2014 aan werken.

Implementatie van valpreventie voor ouderen : ervaringen met 'Halt! U valt'

Valongevallen vormen een belangrijke oorzaak van verlies aan gezondheid, mobiliteit en zelfredzaamheid van ouderen.

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel?

Hoe beoordeelt de Amsterdamse 65-plusser zijn of haar eigen gezondheid? Hoeveel 65-plussers geven mantelzorg of doen vrijwilligerswerk? Hoe vaak komt eenzaamheid voor in Amsterdam? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de factsheet 'Amsterdamse

Preventie bij Ouderen, een andere manier van kijken

Korte notitie over preventieve ouderengezondheid, een eerste verkenning en discussiestuk. Opmerkingen en reacties zijn van harte welkom. Met vriendelijke groet, drs. N.J.W. (Niek) Al...

Evaluatie Pilot Noorderkwartier Leiden: wijkgericht experiment door 14 zorg- en hulpverleners ten behoeve van transitiecliënten Awbz-Wmo

Veertien zorgverleners hebben in de gemeente Leiden geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen in het kader van de transitie van Awbz naar Wmo. De GGD Hollands Midden heeft dit experiment...

Presentaties voor gemeentelijke programma-managers 3D, VNG-Rijk

Transitiemanagers en afdelingshoofden kwamen deze maand tien keer bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen over de transitie en transformatie van het sociaal domein. Voor wie er niet bij was en voor wie een en ander nog eens wil nalezen: hieronder een

Kamerbrief aanpak decentralisaties, van minister Plasterk 19 februari 2013

Minister Plasterk stuurde op 19 februari 2013 zijn plannen inzake de decentralisaties naar de Tweede Kamer.

hervorming langdurige zorg - plannen van Staatssecretaris Van Rijn

Staatssecretaris Martin van Rijn stuurde op 25 april 2013 de Tweede Kamer de plannen voor de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Bij de brief is een notitie waarin de plannen staan toegelicht en een factsheet over de toekomst van de AWBZ.

Opsporing en screening verankeren in Ketenaanpak Diabetes

De uitvoering van het VKD heeft plaatsgevonden van juni 2010 tot en met december 2012. Er is in de lokale projecten, op kleine schaal, een speelveld gecreëerd waarin op het gebied van...

Wat beweegt u? Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van levensgebeurtenissen tijdens de ouderdom op het beweeggedrag van senioren uit Alphen aan den Rijn en Oegstgeest

Waarom stopt de ene senior van 65 jaar met bewegen na een relatief kleine lichamelijke klacht en is de andere senior van 75 na verschillende ziektes nog steeds volop lichamelijk actief? In...
HomeThema'sProfessionals