Overzicht publicaties

Eindrapport preventieve gezondheidszorg voor ouderen

Een inventarisatie van de implementatie van artikel 5a WPG door gemeenten.

-
955

Redzaam Ouder

Persbericht advies van de RVZ: Redzaam ouder. Zorg voor niet-redzame oudere vraagt om voorzorg van iedereen. Burgers moeten zelf hun oude dag organiseren.

-
1719

factsheet aanhaken bij ouderengezondheidszorg

Volgens de beleidscyclus zijn de meeste gemeenten momenteel bezig met het schrijven van hun nota lokaal gezondheidsbeleid. Het grote verschil met voorgaande jaren is dat aan deze nota een nieuw...

Miranda van Zoest
-
733

Valpreventie Halt! u valt. Resultaten na 1,5 jaar : Evaluatierapport Apeldoorn, Voorst en Oude IJsselstreek

Valongevallen bij ouderen komen vaak voor en kunnen een ernstige afloop hebben. Eén op de 6 ouderen maakt regelmatig een val. Om ouderen en de mensen om hen heen bewust te maken van het...

-
1007

Themabijeenkomst Kwaliteit in de ouderengezondheidszorg

Preventie op ouderenzorg is met artikel 5a toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid (Wpg) en is daarmee de verantwoordelijkheid van gemeenten. Het monitoren, signaleren en voorkomen van...

Bernadet Naber
-
625

Paseo brengt organisaties in beweging, beweegstimulering bij ouderen, resultaten pareo project Nederland

Deelnemen aan beweegactiviteiten of
regelmatig fysiek actief zijn, zorgt niet alleen
voor verminderd risico op allerhande
(chronische) aandoeningen maar verbetert ook
het functioneren en...

-
1030

Preventie van uitdroging van ouderen

De GGD West-Brabant heeft onderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen bij preventie van uitdroging bij ouderen. Het onderzoek bestond uit focusgroepsbijeenkomsten met deskundigen en met...

-
1788

De Volgende Stap

Deze publicatie is van de VNG

Bij de aanpak van huiselijk geweld hebben de centrumgemeenten vrouwenopvang een bijzondere verantwoordelijkheid. Hoe kunnen zij hun sturende rol versterken en de...

-
2688

Notitie ouderengezondheidszorg

De factsheet en de handreiking ouderengezondheidszorg zijn bedoeld om GGD'en handvatten te bieden hoe zij om kunnen gaan met deze nieuwe gemeentelijke taak.

Joyce van der Klauw
-
3614

Presentatie T-bureau decentralisatie Extramurale Begeleiding aug. 2011

presentatie behoort bij factsheet Wmo en decentralisatie begeleiding

-
2536