Ouderengezondheidszorg

Informatie over ontwikkelingen rondom de ouderengezondheidszorg.

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Eindrapport preventieve gezondheidszorg voor ouderen

Een inventarisatie van de implementatie van artikel 5a WPG door gemeenten.

Redzaam Ouder

Persbericht advies van de RVZ: Redzaam ouder. Zorg voor niet-redzame oudere vraagt om voorzorg van iedereen. Burgers moeten zelf hun oude dag organiseren.

factsheet aanhaken bij ouderengezondheidszorg

Volgens de beleidscyclus zijn de meeste gemeenten momenteel bezig met het schrijven van hun nota lokaal gezondheidsbeleid. Het grote verschil met voorgaande jaren is dat aan deze nota een nieuw...

Brief bij wettekst artikel 5a Wpg

Brief van de minister bij de wettekst artikel 5a Wpg (19 juni 2009)

Valpreventie Halt! u valt. Resultaten na 1,5 jaar : Evaluatierapport Apeldoorn, Voorst en Oude IJsselstreek

Valongevallen bij ouderen komen vaak voor en kunnen een ernstige afloop hebben. Eén op de 6 ouderen maakt regelmatig een val. Om ouderen en de mensen om hen heen bewust te maken van het...

Themabijeenkomst Kwaliteit in de ouderengezondheidszorg

Preventie op ouderenzorg is met artikel 5a toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid (Wpg) en is daarmee de verantwoordelijkheid van gemeenten. Het monitoren, signaleren en voorkomen van...

Paseo brengt organisaties in beweging, beweegstimulering bij ouderen, resultaten pareo project Nederland

Deelnemen aan beweegactiviteiten of regelmatig fysiek actief zijn, zorgt niet alleen voor verminderd risico op allerhande (chronische) aandoeningen maar verbetert ook het functioneren en...

Preventie van uitdroging van ouderen

De GGD West-Brabant heeft onderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen bij preventie van uitdroging bij ouderen. Het onderzoek bestond uit focusgroepsbijeenkomsten met deskundigen en met...

De Volgende Stap

Deze publicatie is van de VNGBij de aanpak van huiselijk geweld hebben de centrumgemeenten vrouwenopvang een bijzondere verantwoordelijkheid. Hoe kunnen zij hun sturende rol versterken en de...

Notitie ouderengezondheidszorg

De factsheet en de handreiking ouderengezondheidszorg zijn bedoeld om GGD'en handvatten te bieden hoe zij om kunnen gaan met deze nieuwe gemeentelijke taak.
HomeThema'sProfessionals