Ouderengezondheidszorg

Informatie over ontwikkelingen rondom de ouderengezondheidszorg.

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Presentatie T-bureau decentralisatie Extramurale Begeleiding aug. 2011

presentatie behoort bij factsheet Wmo en decentralisatie begeleiding

Factsheet Wmo en decentralisatie begeleiding

Helder factsheet o.a. over overheveling AWBZ functie begeleiding

van zorg naar participatie

goede brochure van VNG rondom overheveling AWBZ naar Wmo en intenties daarachter, ook duidelijkheid over groepen en aantallen

Persbericht over de visie van de MOgroep op de miljoenennota

De visie van de MOgroep op de miljoenennota. Ze protesteren tegen dubbele bezuinigingen op welzijn, door zowel Rijk als gemeente.

Masterscriptie Bestuurskunde van Dore Alkema

masterscriptie over GGD'en en hun rol binnen de preventieve ouderegezondheidszorg; over factoren die bijdragen aan het succesvol uitvoeren van nieuwe en bestaande taken omtrent preventieve...

GGD Nederland biedt vaste Kamercommissie VWS open brief aan namens GGD'en

Op 4, 5 en 6 november bespreekt de vaste Kamercommissie van VWS de begroting voor 2009. Om het belang te benadrukken van ouderengezondheidszorg en preventie in het algemeen biedt directeur van GGD...

Consultatiebureau voor ouderen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schreef in de brief van 21 december 2007 een reactie aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op het gebied van consultatiebureaus voor...

Groepscursus voor ouderen vermindert valangst significant

"Van achteruitgang in het bewegen, via angst naar sociale isolatie en depressie" Persbericht inzake promotie aan UvM over de effecten van vallen op het sociale leven van ouderen en de...

Activiteiten en informatie over inwerkingtreding preventieve gezondheidszorg voor ouderen

Op 1 juli van dit jaar is artikel 5a van de Wet publieke gezondheid, inzake preventieve gezondheidszorg voor ouderen, in werking getreden. Dat betekent dat de gemeente zorg draagt voor het...

Ouderenmonitor Zeeland 2007 - GGD Zeeland

De GGD Zeeland heeft in 2007 een ouderenenquete uitgevoerd onder zelfstandig wonende 65-plussers in Zeeland. De enquete leverde 6631 bruikbare vragenlijsten op, een respons van 74%. De resultaten...
HomeThema'sProfessionals