Personen met verward gedrag

Over dit thema

Het vraagstuk van personen met verward gedrag is onverminderd actueel. Er is een grote groep personen die in een sociaal-maatschappelijke kwetsbare positie terecht is gekomen. Gemeenten hebben de opdracht een sluitende en duurzame aanpak te ontwikkelen voor zorg en ondersteuning van deze kwetsbare personen. De GGD’en zijn hierbij op meerdere manieren betrokken, onder andere bij: een groot deel van de pilots meldpunten niet acute zorg, voor de groep waar zorgen over zijn maar waar nog geen acute hulpvraag is, de aanpak wijk-GGD’er en de aanpak vakantieparken. GGD GHOR Nederland is hierbij, als landelijke koepel, nauw betrokken en heeft o.a. een coördinerende rol bij de ontwikkeling van de meldpunten niet acute zorg. Op deze themapagina vindt u het laatste nieuws over dit onderwerp van GGD GHOR Nederland en GGD’en.

Brief Ollongren aan de TK: gegevensuitwisseling meervoudige problematiek

2 oktober 2019 - 16:40

Met deze brief van 27 sept 2019 informeert minister Ollongren de  Kamer mede namens de ministers van VWS, JenV en OCW, de minister voor Rechtsbescherming, de minister voor Basis- en Voortgezet...

89

Uniek onderzoek naar personen met verward gedrag in Flevoland

19 september 2019 - 16:43

​​GGD Flevoland en onderzoeksbureau Care2Research hebben samen met 13 Flevolandse organisaties een uniek onderzoek uitgevoerd naar personen met verward gedrag en de werking van de...

116

VNG ledenbrief wvggz d.d. 15 juli 2019

17 juli 2019 - 17:30

VNG ledenbrief over de wvggz van 15 juli 2019 met daarin aandacht voor: de stand van het implementatietraject de zaken die het komend half jaar geregeld moeten worden om de wet goed in te...

78
ma di wo do vr za zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

31 oktober 2019

Er zijn nog geen dossiers geplaatst.

Concept handreiking meld- en adviespunten niet-acute hulpbehoefte personen verward gedrag

Eerste conceptversie van een handreiking "meld- en adviespunten niet-acuut". Het is een groeidocument en de handreiking zal in de loop van 2019 een aantal malen aangepast worden. Suggesties ter...

Flyer ondersteuningsaanbod regionale niet-acute meld- en adviespunten verward gedrag

GGD GHOR Nederland ontvangt subsidie van ZonMw voor het ondersteunen en begeleiden van alle projecten die gehonoreerd worden binnen de subsidieronden “Versterken lokale meld-  en adviespunten:...

Eindrapportage Schakelteam

Na twee jaar ‘schakelen’ sluit het Schakelteam voor personen met verward gedrag haar opdracht af met een eindrapportage.

Met elkaar het leven van mensen met verward gedrag en hun naasten...

Overzicht OGGZ meldpunten van GGD'en (2015)

GGD GHOR Nederland heeft in maart 2015 onder alle 26 GGD’en een inventarisatie van de meldpunten OGGz uitgevoerd. Van de 26 GGD’en hebben 21 GGD’en tenminste één meldpunt OGGz. Vijf...

Er is nog geen blog geplaatst.