Nieuwsoverzicht

Laatste subsidieronde wijk-GGD'er van start

  Op 2 april opent de laatste subsidieronde voor de invoering van de wijk-GGD er. Gemeenten hebben tot uiterlijk 6 juni 14.00 uur de tijd om hun subsidieaanvraag voor 20.000 euro en...

73

Kijkjijomofkijkjijweg? Publiekscampagne in Gooi en Vechtstreek

De regio Gooi en Vechtstreek start een publiekscampagne om meer aandacht te vragen voor mensen met verward gedrag en inwoners te informeren dat ze bij de gemeenten terecht kunnen voor vragen en...

69

Handreikingen voor de uitvoering van de WvGGZ

Op deze pagina vindt u handreikingen die kunnen helpen bij de voorbereidingen op de uitvoering van de Wvggz. Er is een handreiking "eigen plan van aanpak" en een handreiking "verkennend...

78

ZRM nieuws

ZRM

40
Organisatie: GGD GHOR Nederland
Functie: Projectleider, Adviseu
Organisatie: GGD GHOR Nederland
Functie: Senior adviseur