Nieuwsoverzicht

Brief Ollongren aan de TK: gegevensuitwisseling meervoudige problematiek

Met deze brief van 27 sept 2019 informeert minister Ollongren de  Kamer mede namens de ministers van VWS, JenV en OCW, de minister voor Rechtsbescherming, de minister voor Basis- en Voortgezet...

93

Uniek onderzoek naar personen met verward gedrag in Flevoland

​​GGD Flevoland en onderzoeksbureau Care2Research hebben samen met 13 Flevolandse organisaties een uniek onderzoek uitgevoerd naar personen met verward gedrag en de werking van de...

122

VNG ledenbrief wvggz d.d. 15 juli 2019

VNG ledenbrief over de wvggz van 15 juli 2019 met daarin aandacht voor: de stand van het implementatietraject de zaken die het komend half jaar geregeld moeten worden om de wet goed in te...

83

Brief Paul Blokhuis over persoonsgerichte aanpak personen met verward gedrag waaronder landelijk meldnummer

Op 5 juli jl. heeft Paul Blokhuis (VWS) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag waaronder het landelijk meldnummer voor niet acute...

161

Brief Blokhuis aan Tweede Kamer over vervoer personen verward gedrag

Brief van Blokhuis aan de TK d.d. 25 juni 2019, lees HIER  de brief met bijlagen. Op basis van uitkomsten van pilots heeft Blokhuis belsoen om het vervoer met psychiatrische hulpverlening...

125

Meld- en adviespunt verward gedrag GGD Fryslan

Het Meld en- adviespunt verward gedrag van GGD Fryslan is zeven dagen per week, dag en nacht, bereikbaar via 0800-1771. Informatie, een duidelijk filpmje over het meld- en adviespunt en een...

132

VNG Factsheet informatievoorziening Wvggz gereed

Factsheet over de informatievoorziening (IV) die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. De doelgroep van deze factsheet wordt gevormd door degenen die vanuit gemeenten bezig zijn...

131

Nieuwsbrief Stuurgroep mensen met verward gedrag Noord-Holland-Noord

Nieuwsbrief Stuurgroep mensen met verward gedrag Noord-Holland-Noord april 2019 met daarin o.a. bijdragen over het meld- en adviespunt niet-acute zorg. Lees HIER de nieuwsbrief. 

83