Nieuwsoverzicht

VNG ledenbrief wvggz d.d. 15 juli 2019

VNG ledenbrief over de wvggz van 15 juli 2019 met daarin aandacht voor: de stand van het implementatietraject de zaken die het komend half jaar geregeld moeten worden om de wet goed in te...

50

Brief Paul Blokhuis over persoonsgerichte aanpak personen met verward gedrag waaronder landelijk meldnummer

Op 5 juli jl. heeft Paul Blokhuis (VWS) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag waaronder het landelijk meldnummer voor niet acute...

110

Brief Blokhuis aan Tweede Kamer over vervoer personen verward gedrag

Brief van Blokhuis aan de TK d.d. 25 juni 2019, lees HIER  de brief met bijlagen. Op basis van uitkomsten van pilots heeft Blokhuis belsoen om het vervoer met psychiatrische hulpverlening...

89

Meld- en adviespunt verward gedrag GGD Fryslan

Het Meld en- adviespunt verward gedrag van GGD Fryslan is zeven dagen per week, dag en nacht, bereikbaar via 0800-1771. Informatie, een duidelijk filpmje over het meld- en adviespunt en een...

103

VNG Factsheet informatievoorziening Wvggz gereed

Factsheet over de informatievoorziening (IV) die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. De doelgroep van deze factsheet wordt gevormd door degenen die vanuit gemeenten bezig zijn...

114

Nieuwsbrief Stuurgroep mensen met verward gedrag Noord-Holland-Noord

Nieuwsbrief Stuurgroep mensen met verward gedrag Noord-Holland-Noord april 2019 met daarin o.a. bijdragen over het meld- en adviespunt niet-acute zorg. Lees HIER de nieuwsbrief. 

63

VNG nieuwsbrief Zorg&Veilgheid nr 7 april 2019

Lees HIER de VNG nieuwsbrief Zorg&Veilgheid met interessante info over o.a.: - dag zorg&veiligheid 17 juni - opvolging schakelteam (VLOT) en een nieuwsbrief met info over niet-acute...

112

Meldpunt niet-acute zorg voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen

Artikel voor Zorg+Welzijn in het kader van het  landelijk congres Mensen met Verward gedrag op 25 juni 2019 in Driebergen. Daar verzorg ik een workshop over de meldpunten niet-acute zorg. Twee...

183