Nieuwsbericht

Nieuw handvat gegevensuitwisseling Zorg en Veiligheid

15 april 2019 | 1 minuut lezen

De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid stelde onlangs de nieuwe versie vast van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein'. Het nieuwe handvat is breed van toepassing op samenwerking gericht op de persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/nieuws/nieuw-handvat-gegevensuitwisseling-zorg-en-veiligheid

HomeThema'sProfessionals