Nieuwsbericht

Brief Paul Blokhuis over persoonsgerichte aanpak personen met verward gedrag waaronder landelijk meldnummer

9 juli 2019 | 1 minuut lezen

Op 5 juli jl. heeft Paul Blokhuis (VWS) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag waaronder het landelijk meldnummer voor niet acute meldingen. In de brief wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

-  zorg- en veiligheidshuizen

-  ketenveldnorm voor levensloopfunctie en beveiligde zorg

- Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT)

- Rapportage ‘Verkenning verward gedrag’ van Bauke Koekoek

- Landelijk meldnummer niet acuut.

De staatssecretaris gaat er vanuit dat het landelijk meldnummer 1-1-2020 ingaat. Het uitgangspunt bij meldingen over zorgen van burgers die niet dringend of acuut zijn, is dat deze melding in de regio waarin de persoon woont, waarover zorgen zijn, wordt opgepakt. Het landelijk meldnummer is een digitaal doorschakelnummer naar de regionale meldpunten. De precieze technische invulling hiervan wordt nog verkend, maar gedacht wordt  aan een zelfde soort doorschakeling die nu bij de meld- en adviespunten Veilig Thuis wordt gehanteerd. Het landelijk meldnummer zal 24 uur per dag, gedurende 7 dagen per week bereikbaar zijn. De regionale meldpunten zullen niet 24/7 bereikbaar zijn; de invulling hiervan is aan gemeenten. Omdat het niet-acute meldingen betreft kan tijdens de avond, nacht en in het weekend worden volstaan met een digitale beantwoorder, op basis waarvan zal worden teruggebeld tijdens kantooruren. In acute gevallen kan uiteraard wel 24/7 contact worden opgenomen met bijvoorbeeld de politie of de crisisdienst van de ggz. Het landelijk meldnummer zal worden bekostigd door het ministerie van VWS.

In de Wvggz, die per 1 januari 2020 in werking zal treden, zal worden bepaald dat eenieder een melding kan doen bij het college “over een persoon die woonachtig is in die gemeente of daar overwegend verblijft voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten worden verleend met verplichte zorg, zou moeten worden onderzocht”. Vrijwel alle partijen geven aan dat het goed zou zijn als de meldfuncties met elkaar worden verbonden. Het is aan gemeenten om hier lokaal keuzes in te maken. 

De kamerbrief is hier te vinden. Hier is ook het rapport van Bauke Koekoek te vinden (als bijlage).  

HomeThema'sProfessionals