Nieuwsbericht

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

1 maart 2017 | 1 minuut lezen

De subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden gaat in per 1 maart 2017. Deze regeling is ingesteld door minister Schippers en is ontstaan vanuit het werk van het toenmalig Aanjaagteam Verwarde Personen en ook GGD GHOR Nederland.

Het doel van de regeling is om knelpunten in de zorg en ondersteuning voor verwarde personen (in dit geval financiering) zoveel mogelijk op te lossen. Zorgverleners krijgen voortaan de zorgkosten vergoed die zij maken voor onverzekerden verzekeringsplichtigen. Dit geldt dus ook voor GGD-artsen en –verpleegkundigen.

Melden via website
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is de uitvoerder van de subsidieregeling en GGD GHOR Nederland heeft een online meldsysteem ingericht (www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl). Eerste en tweedelijns zorgverleners moeten binnen 24 uur na het bieden van zorg dit melden via de site. Daarna ontvangt de GGD waar de zorgverlener is gevestigd een bericht.

De lokale GGD haalt de gegevens die bij de melding horen op uit de database van het meldpunt en zet de melding door naar de gemeente. Afhankelijk van de afspraken die er zijn gemaakt, gaat de lokale GGD ook zelf met de melding aan de slag. Omdat het om verzekeringsplichtige personen gaat, nemen de GGD en de gemeente het over om deze mensen hulp te bieden. De gemeente zet alles in gang om deze mensen weer verzekerd te krijgen. En biedt eventueel vervolghulp aan, zoals een uitkering en huisvesting.

Handreiking
GGD GHOR Nederland heeft de afgelopen periode bijeenkomsten georganiseerd voor GGD-medewerkers om hen te informeren over het meldpunt. Ook is een handreiking opgesteld. De subsidieregeling wordt gemonitord en eventueel bijgesteld als dat nodig blijkt te zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Commandeur, beleidsadviseur GGD GHOR Nederland: scommandeur@ggdghor.nl

Een toelichting op de regeling staat ook op de site van het CAK.

HomeThema'sProfessionals