Nieuwsoverzicht

Sluit aan bij het filmpjesproject van Opvoedinformatie Nederland

Wil je filmpjes voor ouders ontwikkelen? Doe dan mee aan het filmpjesproject van Opvoedinformatie Nederland! O.a. GGD Noord- en...

presentaties bij de themabijeenkomst "Voortgang Nationaal Preventie Akkoord-tijd voor een tussensprint?"

Op 9 juli vond de extra themabijeenkomst over de voortgang van het Nationaal Preventie Akkoord plaats. Tijdens de bijeenkomst hebben...

Landelijk Ouderpanel draagt bij aan internationaal vergelijkingsonderzoek over impact coronacrisis op gezinsleven

Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht onderzocht de ervaringen van (groot)ouders tijdens coronacrisis. Ouders uit het...

Cultuur sensitief bespreekbaar maken van seksualiteit en geboorteregeling: gratis online cursus beschikbaar

Rutgers heeft een online cursus Cultuursensitief werken ontwikkeld voor professionals die seksualiteit en geboorteregeling bespreekbaar willen...

RGS hervat visitaties per 1 september

Visitaties kunnen wat de RGS betreft na 1 september aanstaande weer plaatsvinden. Randvoorwaarde hierbij is wel dat de lokale situatie...

Een landelijk probleem? Kwaadwillenden die zich voordoen als medewerker Veilig Thuis

Veilig Thuis Utrecht startte deze week met een kleinschalige campagne op social media, nadat meerdere kwaadwillenden zich...

Voorlichtingsmateriaal over tijdig ingrijpen bij matig gehoorverlies kinderen beschikbaar

Sinds begin juli staat de webpagina pns.nl/gehoortest-baby/belang-van-tijdig-ingrijpen-bij-matig-gehoorverlies online.   Het doel van...

Chat Veilig Thuis zeker tot einde 2020; aantal adviesvragen huiselijk geweld en kindermishandeling stijgt

De 26 regionale Veilig Thuis organisaties hebben de tijdens de Coronacrisis geïntroduceerde chatmogelijkheid tot in ieder...

Logeerregeling statushouders in de COA-opvang blijft en breidt uit

De Logeerregeling van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) komt erop neer dat statushouders* in de opvang drie maanden kunnen logeren...

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | juli

Vandaag is de nieuwsbrief Academische Werkplaats van juli verschenen.

HomeThema'sProfessionals