Dossier

Dossier

Wet publieke gezondheid (wet PG)

Vanaf 1 december 2008 is de Wet publieke gezondheid (wet PG) van kracht.

Infectieziektebestrijding
Det wet PG dient om nieuwe internationale afspraken op het gebied van infectieziekte-bestrijding in te voeren in Nederland. Deze afspraken zijn nodig om mondiale dreigingen van infectieziektencrises het hoofd te kunnen bieden.
De taken en bevoegdheden op het gebied van infectieziektebestrijding, voorheen versnipperd over de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de Infectieziektewet en de Quarantainewet, worden daarmee nu vastgelegd in 1 wet.

Jeugdgezondheidszorg
De wet PG regelt ook de digitaliseringsplicht voor de jeugdgezondheidszorg. Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft aan de Eerste Kamer toegezegd dat dit deel pas in werking treedt nadat vragen van de Eerste Kamer hierover naar tevredenheid zijn beantwoord.

HomeThema'sProfessionals