Nieuwsbericht

Blauwe Zorg en Positieve Gezondheid in Zuid Limburg

Op 15 september 2016 geplaatst door

De DPG’en van GGD Zuid Limburg Frank Klaassen en Fons Bovens zeggen het: “Het gaat om verbinden, kansrijke coalities smeden en netwerken”. “In de hoek van preventie en curatie zit voor  gemeenten, de GGD, zorgverleners en zorgverzekeraars de grootste uitdaging om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen.” In gesprek met Anita Vermeer, Bert Hesdahl en Mandy Leurs van deze GGD blijkt de verbinding tussen Blauwe Zorg en Positieve Gezondheid daar wel een heel mooi voorbeeld van te zijn. 

Blauwe Zorg

“Blauwe Zorg is een van de proeftuinen in de regio Maastricht en Heuvelland die het ministerie van VWS zo’n 2 jaar geleden aanwees voor het verbeteren van de zorg” vertelt Bert Hesdahl, programmamanager preventie en curatie. Doel van deze proeftuinen is, volgens het triple aim principe van Berwick, om te streven naar én lagere kosten, én betere kwaliteit én betere patiëntbeleving. Blauwe Zorg is een gezamenlijk initiatief van zorgverzekeraar VGZ, het Maastricht UMC, patiëntenkoepel Huis van de Zorg en ZIO, een eerstelijnsorganisatie van huisartsen. Binnen Blauwe Zorg worden verschillende projecten uitgevoerd waarvan de meest concrete wel is het terugdringen van het gebruik van onnodige dure geneesmiddelen en diagnostiek. Eigenlijk lukt dat over het algemeen goed, dergelijke projecten zijn succesvol. Uitgaan van wat burgers en professionals belangrijk en nodig vinden voor duurzame zorg is een andere doelstelling van Blauwe Zorg. Door het samenvoegen van middelen vanuit de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en de VGZ en daarnaast de indicatiestelling los te laten, wordt nu onderzocht of er betere zorg en preventie mogelijk is. En daar komt positieve gezondheid om de hoek kijken want die sluit daar mooi op aan.”

Verbinding met positieve gezondheid

Anita Vermeer, beleidsmedewerker en tijdelijk kartrekker van een wijkpilot vervolgt: “We merken dat huisartsen mee willen gaan met de positieve gezondheid beweging. Zo gaan we in samenwerking met o.a. ZIO, Huis van de Zorg, GGZ, partners in welzijn en de thuiszorg, het Leger des Heils en buurt- en woningbouw verenigingen in vier Maastrichtse wijken (Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort) een pilot uit voeren. De gemeente Maastricht en VGZ hebben het project inmiddels goedgekeurd. Mogelijk sluit ook de Provincie Limburg aan. Het idee is dat hulpverleners en bewoners vanuit het concept positieve gezondheid zelf gaan bepalen of en welke zorg nodig is. Door o.a. het ophalen van casussen in de praktijk en door het geven van inzage in de financiën, zal er hopelijk een wisselwerking ontstaan tussen hulpverleners. Stappen als deze, naar het sociale domein, zijn niet eenvoudig. Het vraagt om echte betrokkenheid van bestuurders zoals wethouders, die zich hier aan willen verbinden en dat geluk hebben we. Verder kijken wij ook om ons heen op zoek naar haakjes met andere ontwikkelingen zoals met het Blue Ocean project ‘Aanbesteding vitaliteit’ en de landelijke werkgroepen voor positieve gezondheid.”

Onderzoek

Mandy Leurs is als onderzoeker bij deze ontwikkeling betrokken. “Uiteraard willen we verbinding van Blauwe Zorg en Positieve Gezondheid evalueren. We hebben bij ZonMw een voorstel ingediend voor de monitoring van dit praktijkgerichte project in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Het gaat om een procesevaluatie op verschillende niveaus. Machteld Huber zelf is hierbij ook betrokken en de bedoeling is om ook te kijken of de ervaringen van Blauwe Zorg ook uitgewisseld kunnen worden met andere regio’s die experimenteren met de toepassing van positieve gezondheid, zoals bijvoorbeeld Parkstad of de Noordelijke Maasvallei. En dat is weer een mooie verbinding!“

Meer informatie            

Contactpersoon: Anita Vermeer, Vermeer, Anita.Vermeer@ggdzl.nl

Blauwe Zorg: https://vimeo.com/78757361

Positieve Gezondheid: http://www.ipositivehealth.com/ / http://www.netwerkpositievegezondheid.nl/  /https://www.ggdghorkennisnet.nl/groep/209-positieve-gezondheid


Dit artikeltje is geschreven naar aanleiding van een bezoek van Sabine Neppelenbroek, accounthouder GGD GHOR Nederland, aan de GGD Zuid Limburg. 

Bron: GGD Zuid Limburg en GGD GHOR Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.