Preventie

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Lokaal/Regionaal Preventieakkoord: Heeft het meerwaarde?

In het kader van de opleiding bestuurskunde heeft Fennie Wesselink onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een lokaal/regionaal preventieakkoord.

ouderen - doelgroep van de toekomst, themabijeenkomst 3 maart 2020

Presentaties van de themamiddag ouderen - doelgroep van de toekomst, bij GGD GHOR Nederland 3 maart 2020.

Factsheet Waar staan we? 'depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders'

De factsheet beschrijft kort de resultaten van de enquete die is gehouden onder zorgprofessionals in de geboortezorg. Het geeft een belangrijk inzicht in de stand van zaken rondom de preventie van...

Rapportage resultaten enquête aanstaande en pas bevallen moeders in Nederland

Het rapport beschrijft de resultaten van de enquête die is uitgezet bij zorgprofessionals in de pre- en postnatale zorg in het kader van het project ‘Depressiepreventie aanstaande en pas...

Overzicht (preventieve) interventies postpartum depressie

In het overzicht zijn -geordend per doelgroep van preventie- interventies opgenomen die je als professional kunt gebruiken tijdens je consult, in de ondersteuning of begeleiding van aanstaande en...

Informatieblad doorbraakproject preventie PPD

~ Een gezamenlijke ‘reis’ naar optimale preventie en zorg van PPD~Heeft u als zorgverlener direct contact met aanstaande en pas bevallen moeders? U kunt dan een belangrijke bijdrage...

Terugblik Themabijeenkomst Psychosociale Gezondheid op 21 maart 2019

Op 21 maart vond aansluitend aan de vakgroepbijeenkomst een themamiddag over psychosociale gezondheid plaatst. In de bijlagen een terugkoppeling met een sfeerimpressie en de presentaties.

ZN en VNG lanceren plan voor zorg en preventie in de wijk

Brief van Zorgverzekeraars Nederland en VNG aan VWS over samenwerkingsagenda, o.a. preventie in de wijk.

Kamerbrief preventie in het zorgstelsel

Brief aan de Tweede Kamer over organisatie en financiering van preventie in het zorgstelsel

Nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl

In de nieuwe Zorgmodules Leefstijl van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen over leefstijladvisering rondom de thema's roken, alcohol, voeding en bewegen voor de huisarts...
HomeThema'sProfessionals