Document

Cliëntprofielen van vrouwen met

20 juli 2011 | 1 minuut lezen

Samenvatting van de onderzoeksopzet:
Allereerst werd een conceptueel kader voor het ontstaan en in stand houden van huiselijk
geweld uitgewerkt en beschreven. Vervolgens werd op basis van diverse bronnen (internationale literatuur, jaarverslagen,
monitorrapportages etc.) een overzicht gegeven van wat er bekend is over cliëntprofielen en
cliënttyperingen van slachtoffers van huiselijk geweld.Verder werden alle bronnen van cliëntgegevens van slachtoffers van huiselijk geweld geïnventariseerd. Hierbij zijn ook de instellingen geraadpleegd.De verkregen conceptprofielen werden voorgelegd aan experts voor een beoordeling op herkenbaarheid.

Samenvatting van de resultaten:
1. Nieuwkomers, 2. Autochtone vrouwen, 3. Eergerelateerd geweld, 4. Psychiatrische problematiek, 5. Moeilijke meiden en 6. Grote schulden. Belangrijke 33 verschillen tussen de clusters betroffen de mate van psychische klachten, die in de profielen 1, 3 en 4 veel hoger bleek dan in de profielen 2, 5 en 6, en de verschillen in etnische en religieuze achtergrond.


Zoeknummer: 53713

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals