Document

nieuwsbrief depressiepreventie regio Zuid-Holland-Zuid

7 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Bij deze weer de nieuwsbrief van het uitvoeringsprogramma Depressiepreventie.

Hierin kunt u het volgende lezen:
- Leren hoe je omgaat met pesters in de brugklas. Terugblik op de cursus Plezier op School
- KIES van start in de Hoeksche Waard en andere activiteiten
- GGD ZHZ test mentale fitheid met Mike Bodde. Terugblik op de bewustwordingsactie
- Richting helder, nu wachten op besluitvorming voor de periode 2012-2015

In het uitvoeringsprogramma Depressiepreventie van de GGD ZHZ staan twee zaken centraal.
Ten eerste richt het programma van de GGD ZHZ zich op een betere samenwerking tussen alle regionale partijen die zich bezighouden met het onderwerp Depressiepreventie. Samenhang, duidelijke regie, duurzaamheid en kwaliteit vormen de kernbegrippen bij de aanpak in het uitvoeringsprogramma.
Maar een betere samenwerking in de preventieketen is natuurlijk geen doel op zich. Bovenal beoogt de GGD ZHZ met het programma Depressiepreventie mensen in de regio Zuid-Holland Zuid te helpen bij het omgaan met moeilijke levensgebeurtenissen en ze te beschermen tegen depressie. Dit gebeurt primair door het aanleren van vaardigheden die de zelfredzaamheid en controle van mensen vergroten. In het bijzonder richten de GGD ZHZ en de samenwerkingspartners (zoals Yulius, OptiMent, Rivas Zorggroep, Aafje, Stichting Maatschappelijk Welzijn, Careyn, Context, welzijnswerk en onderwijs) zich op de doelgroepen jeugdigen, ouderen en allochtonen.

Veel leesplezier! Voor meer informatie kunt u kijken op www.voorkomeendipzhz.nl.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals