Blog

Afkijken

Dit voorjaar hebben we weer een inventarisatie gedaan over de stand van zaken mbt het GROP. In hoeverre is het GROP klaar en geïmplementeerd? Wat verloopt vlekkeloos en waar zitten de knelpunten? Hoe verloopt de OTO cyclus? Wordt er al volop getraind, opgeleid en geoefend?

Ik ben nu bezig om alle gegevens te analyseren en er een rapport over te schrijven. Een intensieve, maar leuke klus. Allereerst omdat we dit jaar voor het eerst van alle 28 GGD’en een reactie hebben gekregen! Dus we kunnen ons nu een goed totaalbeeld vormen. En omdat er aan de start van het project Samen beter voorbereid in 2010 en tussendoor in 2011 ook inventarisaties  zijn geweest, is de voortgang ook goed inzichtelijk te maken. Zo gaf in 2010 46% aan het GROP gedeeltelijk of al helemaal af te hebben. Dit jaar is dat 89%!! Op 1 november worden de resultaten uit de inventarisatie gepresenteerd, dus ik ga nu nog niet teveel prijsgeven.

Wel wil ik één ding aankaarten: Kennisdelen. Het lijkt een terugkerend item, niet alleen binnen het project Samen Beter Voorbereid, maar eigenlijk binnen alle projecten. GGD’en willen graag kennis uitwisselen, met elkaar sparren, delen waar je tegenaan loopt en oplossingen zoeken. Van elkaar leren en niet keer op keer het wiel opnieuw uit hoeven te vinden. Op landelijke bijeenkomsten, maar ook op specifieke kennisbijeenkomsten, is het mogelijk om elkaar te treffen en met elkaar in gesprek te gaan. Maar internet, en GGD Kennisnet in het bijzonder, worden naar mijn mening nog te weinig ingezet. Tot mijn grote plezier zie ik dat mijn blog door aardig wat mensen wordt gelezen. Maar de discussie die ik probeer te ontlokken, blijft vooralsnog uit. Middels dit blog wil ik graag de vraag aan jullie voor leggen: hoe zorgen wij ervoor dat medewerkers actief kennis met elkaar delen? Er is op GGD Kennisnet de mogelijkheid tot het openen van een forum, er kunnen nieuwsberichten geplaatst worden en documenten worden gedeeld. Er is een prikbord waar je je vragen kan stellen. De behoefte om kennis en ervaringen te delen is er, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we GGD Kennisnet daarvoor gaan gebruiken?

Wytske Verschoor
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.