Nieuwsbericht

Handreiking samenwerking GGD-GHOR bij infectieziektebestrijding

17 februari 2014 | 1 minuut lezen

GGD en GHOR werken samen bij grootschalige infectieziektebestrijding. In het verleden ging dat niet altijd soepel. GGD en GHOR wisten vaak niet goed wat ze van elkaar konden verwachten en hoe hun verantwoordelijkheden zich tot elkaar verhielden. Wie had nou eigenlijk de regie? En wat betekent dat? Naar aanleiding van de tweede tranche van de Wet publieke gezondheid (WPGII) was er behoefte aan verheldering van het proces en de verantwoordelijkheden. Binnen het project Implementatie WPGII is door een werkgroep bestaande uit professionals van GGD en GHOR een handreiking opgesteld om GGD en GHOR te ondersteunen bij het vormgeven van hun samenwerking. De handreiking is vervolgens  getoetst in een vijftal regiobijeenkomsten in 2013, voor deze is vastgesteld, inhoudelijk door de klankbordgroep van het project en bestuurlijk door dossierhouder Sjaak de Gouw. De handreiking geeft weer hoe GGD en GHOR elkaar het beste kunnen benutten bij (de voorbereiding op) een uitbraak van een grootschalige infectieziekte, en zo elkaar kunnen versterken.

16 januari 2015

de handreiking is helaas niet te downloaden.
file is damaged.

16 januari 2015

Beste Antoinette,

Bij mij lukt het wel om hem te downloaden. Ik stuur je de handreiking per mail toe.

Mochten meer mensen problemen hebben, dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,
Laura Rust

HomeThema'sProfessionals