Dossier

Dossier

praktische instrumenten voor verbinding publieke gezondheid en sociale domein

Voorbeelden uit de GGD'en waar activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de Wet Publieke gezondheid bruikbaar en toepasbaar blijken om de gemeenten te ondersteunen bij de nieuwe taken die op hun af komen. Deze taken in het sociale domein zijn gericht op een zo groot mogelijke participatie van burgers, op behoud van eigen kracht en steun in de sociale omgeving en op goede collectieve voorzieningen zodat het uiteindelijke beroep op individuele voorzieningen zoals uitkeringen en zorg zoveel mogelijk kan worden voorkomen of zolang mogelijk kan worden uitgesteld.

In dit dossier zijn voorbeelden uit jeugdgezondheidzorg, gezondheidsbevordering, onderzoek, beleidsadvisering en openbare geestelijke gezondheidszorg bijeengebracht.
Nieuwe voorbeelden zijn van harte welkom. Neem eventueel contact op met GGD Nederland, Anja Koornstra, om voorbeelden voor te leggen: akoornstra@ggd.nl

HomeThema'sProfessionals