Nieuwsbericht

Informatiehuishouding in het sociale domein: bijeenkomst VNG

26 augustus 2013 | 1 minuut lezen

Eén gezin, één plan, één regisseur. Dat moet vanaf 2015 de praktijk zijn in alle gemeenten. Maar om dat te realiseren moet de informatiehuishouding in de gemeenten goed op orde zijn en uitstekend beveiligd. De VNG organiseert daarom twee conferenties over het informatiebeleid in de keten van Zorg, Werk en Inkomen.

Binnen de keten van Werk en Inkomen zijn er veel innovatieve producten die kunnen bijdragen aan het doel van één gezin, één plan en één regisseur. Al deze producten kunnen in aangepaste vorm ook gebruikt worden in het brede sociale domein, zoals de zorg voor jeugd of ouderen. Goede informatiebeveiliging is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

De VNG biedt na de grote belangstelling voor de vorige reeks nu opnieuw bestuurlijke conferenties aan over informatiebeleid in het sociaal domein. De nieuwe conferenties zijn op donderdag 19 september in Eindhoven en donderdag 3 oktober in Zwolle.

Programma

De conferenties duren van 13.00 tot 16.30 uur en bestaan uit een plenair gedeelte en rondetafelgesprekken Tijdens de rondetafelgesprekken worden drie onderwerpen behandeld. U kiest per ronde één onderwerp:

A. Werk en Inkomen
Jasja van Ark van de VNG-beleidsafdeling Werk en Inkomen belicht als inleiding voor het rondetafelgesprek de implicaties van Sociaal Akkoord en Participatiewet op informatiebeleid, informatiebeveiliging in de SUWI-keten, en mogelijkheden van centraliseren van backoffice-taken.

B. Decentralisaties
Hans Versteeg van het VNG-programmabureau 3D belicht de stand van zaken rond de verkenning van de informatievoorziening in het sociaal domein (VISD) en kansen en mogelijkheden die dit gemeenten biedt.

C. Informatiebeveiliging
Henk Wesseling van de Taskforce Bestuur Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) verzorgt een rondetafelgesprek over de uitdagingen om te komen tot een informatieveilige overheid. De focus van deze sessie ligt op bewustwording van informatieveiligheid, zelfregulering, governance en de bijbehorende instrumenten.

Doelgroep

Wethouders Werk en Inkomen en Zorg en Welzijn, hun strategische adviseurs en de directeuren en managers van de uitvoerende diensten.

Meer informatie: http://www.congresenstudiecentrum.nl/producten/conferentie-informatiehuishouding-in-het-sociaal-domein-2015.aspx

HomeThema'sProfessionals