Nieuwsbericht

Vooraankondiging RIVM Netwerkbijeenkomsten Decentralisaties

Linda Peters
25 september 2014 | 2 minuten lezen

Beste vakgenoot,

Het zal je niet zijn ontgaan: gemeenten krijgen in 2015 een grotere verantwoordelijkheid op het terrein van jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Wat behelzen deze veranderingen precies en hoe is de voortgang? Hoe hangen ze samen met het werkveld van publieke gezondheid? Welke mogelijke verbindingen zijn er te leggen tussen gezond en sociaal, zodat de mensen waar het om draait nóg beter af zijn? Bij deze ben je van harte uitgenodigd je licht op te steken bij een van de netwerkbijeenkomsten over dit thema, georganiseerd door het RIVM Centrum Gezond Leven samen met Movisie en GGD GHOR Nederland.

Ondersteuning dichtbij mensen
De drie decentralisaties van rijk naar gemeenten hebben onder andere als doel dat inwoners van Nederland meer zelf kunnen doen en meer participeren in hun eigen buurt. Het is de bedoeling om mensen daarbij op een samenhangende manier te ondersteunen: niet in 'hokjes', maar integraal. Iemand die zich bijvoorbeeld vaak meldt bij de huisarts, is mogelijk beter geholpen met een sociale (vrijwilligers-)activiteit dan met weer een strip pillen. Bij doorvragen kan ook blijken dat schulden en een echtscheiding thuis problemen veroorzaken. Kortom: vroegtijdig en dichtbij de burger ondersteuning organiseren - dan wordt het beter en goedkoper, luidt de gedachte.

Ook op gezondheidsvlak zijn er belangrijke ontwikkelingen, zo laat de laatste Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) zien. Een relevante trend is dat sociaaleconomische gezondheidsverschillen mogelijk nog groter worden. Relevant, omdat gezondheid en maatschappelijke participatie hand in hand gaan.

Bijgepraat en zicht op mogelijkheden tot verbinding
Tijdens de netwerkbijeenkomst word je bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen in het sociale domein en in de publieke gezondheid. Ook krijg je inspiratie voor praktische verbindingsmogelijkheden tussen beide werkvelden en ga je in gesprek over mogelijkheden binnen jouw eigen praktijk. Na de bijeenkomst heb je:

  • meer kennis van de drie decentralisaties (voor gezondheidsbevorderaars) en van de belangrijkste gezondheidstrends en -scenario's (voor professionals uit het sociale domein); 
  • zicht op de meerwaarde van verbinding tussen gezondheid en het sociale domein; 
  • concrete aanknopingspunten om de samenwerking tussen gezond en sociaal binnen je eigen praktijk te intensiveren, en inspiratie om met collega's uit het andere domein aan de slag te gaan. 

De middagen starten met een lunch en eindigen met een borrel, zodat er ook voldoende ruimte is elkaar nader te leren kennen.

Aanmelden
Wil je zeker zijn van een plek, dan kun je je nu al registreren. In aanloop naar de bijeenkomst ontvang je het programma en de exacte locatie.
Mocht je het nog niet zeker weten, klik dan op 10 november (Eindhoven) of 18 november (Amersfoort) om te reserveren in je agenda (werkt alleen bij Outlook). Je ontvangt later nog een uitnodiging met het programma en je kunt je dan alsnog registreren als deelnemer. De registratiemogelijkheid vind je ook op Loketgezondleven.nl; vanaf begin oktober tref je daar ook het programma aan.

Neem een collega mee!
Tot slot: de bijeenkomst is extra waardevol als een collega uit je regio die in het andere domein werkt er ook is. Je kunt dan meteen over concrete verbindingsmogelijkheden doorpraten. Dus ben je gezondheidsprofessional, attendeer dan een collega uit het sociale domein op deze bijeenkomst. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. Ook (misschien juist wel) als je deze collega nog niet zo goed kent!

Vragen?
Mail naar centrumgezondleven@rivm.nl met vermelding van 'netwerkbijeenkomsten decentralisaties'.

We zien je graag op 10 of 18 november!

Marian Sturkenboom
RIVM Centrum Gezond Leven

Aletta Winsemius
Movisie

Annette Duenk
GGD GHOR Nederland

HomeThema'sProfessionals