Nieuwsoverzicht

Data benchmark GGD'en over 2009 beschikbaar

De data van de benchmark GGD'en over 2009 zijn beschikbaar.
In de internetapplicatie Swing zijn de rapporten van alle...

Gemeente Rotterdam maakt website kinderopvang

De gemeente Rotterdam komt met een website die de kwaliteit van alle instellingen in kaart brengt.


Doel is dat de...

Corrie Baris
9 jaar geleden
1422

Kabinet wil personeel kinderopvang continu screenen

Bij een melding van een relevant strafbaar feit in het Justitieel Documentatie Systeem, bijvoorbeeld van kindermisbruik, wordt de...

Corrie Baris
9 jaar geleden
1310

Vakantieganger maakt zich medische zorgen

Ruim zeven op de tien Nederlanders maakt zich ongerust over medische voorzieningen in het buitenland.

Voor artikel zie:

Verbod handgeschreven recepten per 1-1-2012

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft bij monde van de inspecteur generaal aangegeven vanaf 1 januari2012 te gaan...

Groene longen in de klas

In 2011 is het onderzoek ‘Groene longen in de klas’ uitgevoerd. In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om...

Onderzoek open tuberculose gevangenis Almere, maandag 6 juni 2011

Naar aanleiding van een recent vastgesteld geval van open longtuberculose bij een gedetineerde van de Penitentiaire Instelling...

Artikel 'Vakantiegeld niet gebruikt voor vakantie' in de Telegraaf van 27 juni 2011

In de weken nadat het vakantiegeld is gestort, zijn er veel minder vakanties geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat...

Artikel 'Vaccinatie noodzaak' in de Telegraaf van 25 juni 2011

Veel Nederlanders onbeschermd naar risicobestemmingen

VACCINATIE NOODZAAK

• De meeste mensen laten niet voor hun lol een...

Ruim 1000 basisscholen bezocht!

In het kader van het bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen zijn het afgelopen stookseizoen 1012 basisscholen met...

HomeThema'sProfessionals